Individuel kompetencevurdering

Individuel kompetencevurdering

Hvad er formålet med en Individuel KompetenceVurdering?
Formålet med en Individuel KompetenceVurdering (IKV) er at give dig mulighed for at få vurderet og anerkendt dine realkompetencer i forhold til arbejdsmarkedsuddannelserne (AMU).

En IKV varer mellem en halv og fem dage og kan gennemføres på Rybners Kursuscenter eller på din arbejdsplads. Du kan få vurderet dine kompetencer og færdigheder indenfor følgende branche- eller jobområder:

 • Teknisk dokumentation
 • Redning
 • Svejsning
 • Bygge og anlæg
 • Elektrisk automation
 • Offshore – teknisk installationer
 • Dansk og regning

Hvad betyder IKV?

 • At du kan få et bevis på dine faglige færdigheder (som du har opnået gennem dit arbejdsliv) - et bevis der kan anvendes som  dokumentation i forhold til  nuværende og fremtidig arbejdsgiver
 • At du kan få udfærdiget uddannelsesbeviser uden at have deltaget i undervisningen, hvis du lever op til den målsætning, der er beskrevet i AMU-uddannelsen
 • At du undgår dobbelt uddannelse og i stedet motiveres
 • At du efter vurderingen får en personlig uddannelsesplan, som du kan bruge i forhold til dine fremtidige AMU-uddannelser
 • At du kan få en læse- og regnetesten som afsæt til undervisning i dansk og/eller regning på et Voksenuddannelsescenter (VUC).

Hvordan vurderes du?
Vores uddannelseskonsulenter vurderer dine faglige kvalifikationer og realkompetencer i forhold til de AMU-kurser, der er relevante for dig. Hvor og hvordan vurderingen foregår, afhænger af fagområdet og det enkelte AMU-kursus.

Vurderingen foregår som en kombination af spørgsmål, enten ved hjælp af spørgeskema eller elektronisk test på en pc'er, og praktiske øvelser efter princippet "Vis og fortæl mig hvad du kan!".

En Individuel Kompetencevurdering kan indeholde nedenstående tre dele:

1. del:

 • Uddannelseskonsulenten interviewer dig og fastlægger, hvilke AMU-kurser du skal afklares inden for
 • Uddannelseskonsulenten aftaler det nærmere forløb med dig

2. del:

 • Afprøvning af dine realkompetencer via et spørgeskema
 • Den eventuelle praktiske afklaring sker via praktiske opgaver samt øvelser, test og cases (gennemføres evt. over flere dage – afklaringsdag og forløb aftales med dig)

3. del:

 • Udfærdigelse af IKV deltagerbevis
 • Evt. udstedes AMU-uddannelsesbevis(er) for anerkendte realkompetencer
 • Udarbejdelse af individuel AMU-uddannelsesplan – hvis du ønsker det
 • Afsluttende vejledning og information
 • Evaluering sammen med dig

En IKV er personlig. Hvis din arbejdsgiver skal kende resultaterne af IKV´en, skal du give din tilladelse hertil.

Økonomi

Deltagelsen er gratis, og du eller din arbejdsgiver kan modtage VEU-godtgørelse. Er du ledig, skal du aftale forløbet med dit Jobcenter eller din A-kasse.

Hvad gør du nu?
Tag kontakt til os på tlf. 7913 4511 og hør om dine muligheder for at få udfærdiget en IKV.

Klagemuligheder
Hvis du er utilfreds med kursuscentrets afgørelse / den faglige vurdering og anerkendelse af realkompetencer, har du mulighed for at anmode kursuscentret om en nærmere begrundelse for resultatet af den faglige vurdering og / eller eventuelt anmode om en revurdering, hvilken kan gennemføres hos en anden godkendt AMU-udbyder.

Klager over retlige mangler kan indbringes for Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen. For eksempel hvis kursuscentret ikke vil lade dig fremlægge dokumentation for / beskrivelser af sine realkompetencer eller ser bort herfra, eller hvis kursuscentret tilsidesætter tidsrammen for IKV i AMU.