Indhold

Indhold af kurset paragraf 17 e-learning

Du får:
• kendskab til relevante arbejdsmiljøpåvirkninger, sundhedsrisici og foranstaltninger ved svejsning og termisk skæring (plasmaskæring, laserskæring og flammeskæring).
• teoretisk viden om arbejdsmiljømæssige forhold, regler og krav, der har betydning ved svejsning og termisk skæring samt slibning i tilknytning hertil, på følgende områder:
        - Luftforurening
        - Sundhedsrisici
        - Foranstaltninger til forureningsbekæmpelse
        - Optisk stråling
        - Personlige værnemidler
        - El sikkerhed
        - Særlige arbejdspladsforanstaltninger
        - Brand og eksplosion

Uddannelsen afsluttes med en teoretisk prøve.

Varighed
Ved §26 e-learning bruger du kun den nødvendige tid, for at dokumentere, at du har opnået kvalifikationerne. Kursets varighed varierer efter dine forudgående kvalifikationer. De fleste kursister gennemfører på ca. 3 timer.