L-AUS e-learning

L-AUS e-learning

Så arbejder du på eller ved anlæg under spænding? Så er det lovpligtigt, at du opfrisker L-AUS-bestemmelserne hvert år. L-AUS e-learning er den mest fleksible måde at gøre dette på.

Tilmeld dig kurset her

 

Formål

L-AUS som e-learning klæder dig på til at opfylde bestemmelserne i stærkstrømsbekendtgørelsen, arbejdsmiljøloven og EN 50110.

  • Sagkyndig eller Instrueret person, kan arbejde nær ved elektriske installationer, foretage målinger samt erklære en installation for spændingsløs.
  • Sagkyndig person kan arbejde på spændingsførende installationer – efter at have opnået erfaring i de arbejdsoperationer der skal udføres.

Når du har fuldført kurset, kan du udføre arbejds- og betjeningsopgaver på eller ved tavleanlæg og elektriske installationer og tage de sikkerhedsforanstaltninger, som er påkrævet, så der ikke opstår fare for personer, anlæg og drift.

 

Indhold

Med L-AUS e-learning kan du vurdere de lovmæssige og sikkerhedsmæssige forhold med hensyn til risici, personale og værktøj, når du arbejder på eller ved anlæg under spænding.

  • Du får kendskab til Stærkstrømsbekendtgørelsens afsnit 6, kapitel 63, som omhandler arbejde på eller i nærheden af spændingsløse og spændingsførende elektriske installationer.
  • Et grundlæggende kendskab til relevant førstehjælp i relation til L-AUS.
  • Læring om værktøj og udrustning for L-AUS, så du kan anvende, kontrollere og vedligeholde værktøjet korrekt.
  • Kendskab til at udføre L-AUS arbejde, herunder vurdering af den elektriske risiko samt den sikkerhedsmæssige betydning af tilstrækkelig arbejdsinstruktion.
  • Du kan vælge korrekt værktøj og udrustning, så du, efter en praktisk oplæringsperiode, selvstændigt kan udføre L-AUS arbejde.

 

Varighed

Ved L-AUS som e-learning bruger du kun den tid, der er nødvendig, for at dokumentere, at du har opnået nødvendige kvalifikationer. Kursets varighed varierer efter dine forudgående kvalifikationer. De fleste kursister gennemfører ved en effektiv tid på 3 – 4 timer.

 

For virksomheder

Er du ansvarlig for, at de ansatte, som arbejder ved anlæg under spænding, kan leve op til lovens krav?

Med L-AUS e-learning online kan virksomheden selv tilmelde deres medarbejdere kurset, følge med i kursusforløbet, modtage besked på mail når kurset er gennemført eller ikke bestået, samt se certifikater/kursusbeviser på gennemførte medarbejdere.

L-AUS e-learning er løsningen, hvis i oplever akut behov for udsendelse af medarbejdere til arbejde ved anlæg under spænding, for eksempel offshore.

Har i engelsktalende medarbejdere, tilbyder vi også L-AUS e-learning på engelsk. Tilmeld dig kurset her.