Afbudsregler

Afbudsregler

Ved afbud skal du hurtigst muligt kontakte Rybners Kursuscenter, tlf. 7913 4511.

Hvis du er ledig, skal du også orientere din A-kasse/Jobcenter.

Melder du fra mindre end en uge før kursets første dag, skal din virksomhed betale følgende gebyr:

  • Kursusvarighed til og med 37 timer: Kr. 1.500,-
  • Kursusvarighed over 37 timer: Kr. 2.500,-

Hvis du udebliver fra et kursus opkræves et højere gebyr. Udeblivelse betyder, at du er tilmeldt et kursus, men ikke møder op på første kursusdag, og at vi ikke har modtaget en skriftlig meddelelse om dette.

  • Kursusvarighed til og med 37 timer: Kr. 2.500,-
  • Kursusvarighed over 37 timer: Kr. 3.500,-

Dokumenterer din arbejdsgiver skriftligt, at udeblivelse eller framelding skyldes lovligt forfald eller erstatter din arbejdsgiver dig med en anden person, bortfalder betalingen. Lovligt forfald tolkes af skolens direktør.

Ovenstående beløb kan dog ikke overstige kursets tompladspris pr. kursist.

Hvis der er bestilt indkvartering og/eller forplejning som en del af kurset, vil der blive opkrævet 100% af den samlede pris hvis indkvartering og/eller forplejning afbestilles senere end 2 dage før kursusstart.