Anvendelse af it-systemer og udstyr

Anvendelse af it-systemer og udstyr

Vi har tillid til, at medarbejdere, elever og kursister udviser ansvarlighed og sund fornuft ved brug af skolens it-systemer og udstyr, og at hver enkelt bruger gør sig bekendt med skolens generelle regler for anvendelse heraf.

Brug af it-faciliteterne

 • Undervisnings- og arbejdsrelateret anvendelse af skolens it-systemer og udstyr har altid fortrinsret frem for privat anvendelse
 • Skolens it-systemer og udstyr kan benyttes til private formål under hensyn til nærværende politikker
 • It-administratorer skal sikre, at it-systemer og udstyr ikke anvendes i strid med formålet. Det betyder, at it-administratorer kan gennemse e-mail og andre dokumenter. Al ”trafik” logges.
 • For at undgå misbrug skal brugeren logge af eller slukke, når brugeren forlader udstyret.
 • Netværkets brugere har pligt til at holde egen adgangskode hemmelig. Har en bruger mistanke om, at andre kender ens egen kode, skal brugeren omgående ændre dem
 • Udvis netetik. Det betyder bl.a. at brugeren behandler andre brugere på nettet med respekt. Sørg f.eks. for at egne indlæg altid kan ”tåle” at blive set af udenforstående.
 • Undgå unødig udskrivning. Vær ressourcebevidst.
 • Når der behandles oplysninger elektronisk, benyttes kun sikre og godkendte it-systemer.
 • Hvis man støder på materiale og adfærd, som er i strid med nærværende politikker kontaktes underviseren.

Eksempler på uacceptabel brug af it-faciliteterne 

 • It-udstyret må ikke bruges til obskøn aktivitet eller aktivitet, der er forbudt ifølge dansk lovgivning, herunder love og regler om ophavsret. 
 • Brugeren må ikke ændre maskinens opsætning eller udseende, uden at det er aftalt med den it-ansvarlige. 
 • Det er ikke tilladt at bruge it-systemerne og udstyret til kommercielle formål, privat markedsføring, politisk agitation eller offentliggørelse af private oplysninger om en anden person. 
 • Brugerne må ikke logge på med en anden persons identitet eller forsøge at få adgang til andre brugers eller organisationens filer (hacking). Brugeren må ikke skjule sin identitet, bortset fra de tilfælde, hvor det eksplicit er tillagt. 
 • Brugerne må ikke deltage i kædebreve eller sende uhensigtsmæssigt mange e-mail af sted på én gang (spam) 
 • Der må som hovedregel ikke gemmes oplysninger med følsomt indhold om andre.


Konsekvenser ved uacceptabel brug af it-faciliteterne

 • Adfærd i strid med it-anvendelsespolitikken medfører sanktioner og i grove tilfælde politianmeldelse.
 • Sanktioner kan være såvel mundtlig eller skriftlig advarsel som bortvisning.

På Rybners anvender vi kun it-systemer som er godkendte og installerede af it-afdelingen. Al indkøb og installation af it-systemer foretages som udgangspunkt af it-afdelingen. Der kan være enkeltstående eller særlige forhold som gør, at andre end it-afdelingen installerer it-systemer, f.eks. anvendelse af systemer som driftes af andre. 

For at kunne udføre support på en effektiv måde, definerer it-afdelingen standarder for anskaffelser, installation/opdatering, indfasning/fornyelse, bortskaffelse af udstyr samt opsætning af pc arbejdspladser og undervisningslokaler, printere mm.