Afbud eller aflysning af AMU-kurserne

Afbud eller aflysning af AMU-kurserne

Sygdom
Ved sygdom bedes du samme morgen orientere os på tlf.: 7913 4444. Hvis du er ledig skal du også orientere din a-kasse eller jobcenteret.

Afbud
Ønsker du at melde afbud på et kursus, skal du kontakte kursussekretariatet hurtigst muligt på tlf.: 7913 4444 eller på e-mail adressen info@kursuscentervest.dk.

Hvis du afmeldes senere end en uge før uddannelsens første dag opkræves din arbejdsgiver følgende gebyr:

  • Kursusvarighed til og med 37 lektioner kr. 1.500
  • Kursusvarighed over 37 lektioner kr. 2.500

Beløbet kan dog ikke overstige kursets tompladspris pr. kursist.

Hvis du helt udebliver fra et kursus opkræves et højere gebyr af din arbejdsgiver. Ved udeblivelse forstås, at vi har modtaget en tilmelding på en deltager, der ikke møder op den første kursusdag og vi har ikke modtaget skriftlig meddelelse om at du ikke kan møde.

  • Kursusvarighed til og med 37 lektioner kr. 2.500
  • Kursusvarighed over 37 lektioner kr. 3.500

Hvis din arbejdsgiver skriftligt dokumenterer, at udeblivelse eller framelding skyldes lovligt forfald, bortfalder betalingen. Lovligt forfald tolkes af skolen.

Erstatter din arbejdsgiver dig med en anden deltager, bortfalder afgiften.

Hvis der er bestilt indkvartering og/eller forplejning som en del af kurset, vil der blive opkrævet et afmeldegebyr på 100% af den samlede pris, hvis indkvartering og/eller forplejning afbestilles senere end 2 dage før kursusstart.

Aflysning
Ved for få tilmeldinger forbeholder vi os ret til at udskyde eller aflyse kurset.