Tilskud til AMU-kurser

Tilskud til AMU-kurser

Løntabsgodtgørelse
Har du en baggrund som ufaglært eller faglært (fx en erhvervsuddannelse inden for kontor, bygge og anlæg eller servicefag), kan din virksomhed søge om løntabsgodtgørelse når du skal på et AMU-kursus.

Godtgørelsen svarer til 100% af højeste dagpengesats. Læs om den aktuelle sats her >

Ansøgningen skal ske elektronisk på www.efteruddannelse.dk senest 4 uger efter sidste kursudag.

Tilskud til transport
Hvis du har en baggrund som faglært eller ufaglært, kan du søge om tilskud til transport. Tilskuddet gives kun, når afstanden er større end 12 km. fra din bopæl til uddannelsesstedet.

Læs om det aktuelle tilskud her >

Er du indkvarteret under kurset, har du ret til et befordringstilskud til rejsen mellem, hvor du bor og indkvarteringssted ved uddannelsens start og afslutning samt ved søgnehelligdage og hver weekend.

Ved  daglig befordring mellem bopæl og uddannelsessted tur/retur vil der være en kilometergrænse for tilskud på 576 km pr. dag (600 minus 24 km), mens der ved daglig befordring mellem indkvarteringssted og uddannelsessted tur/retur vil være en grænse for tilskud på 76 km pr. dag (100 minus 24 km). Ved befordring mellem indkvarteringssted og bopæl i forbindelse med weekender mv indføres kilometergrænse på 400 km pr. rejse.

Ansøgningen skal ske elektronisk på www.efteruddannelse.dk senest 4 uger efter sidste kursudag.

Tilskud til indkvartering og forplejning
Har du en baggrund som faglært eller ufaglært, kan du søge om tilskud til indkvartering og forplejning, hvis du bor mere end 60 km fra uddannelsesstedet.

Læs mere om indkvartering her.