Brandforanstaltning ved gnistproducerende værktøj

Ønskes DBI bevis, skal dette bestilles ved tilmelding, ved henvendelse til kursussekretæren.

Prisen for DBI beviset er kr.150,- ekskl. moms

Fag til kurset:
Brandforanstaltninger v. gnistproducerende værktøj
Skolefagkode: 45141
Varighed: 1,0 dage
Timer pr dag: 7,4

Deltagerpris: 108,00 kr.
Pris for ledige: 751,60 kr. (Jobcenteret afholder kursusudgiften, hvis du har ret til 6 ugers jobrettet uddannelse i henhold til positiv listen)
Pris udenfor AMU-målgruppe: 751,60 kr.

Målgruppe
Faglærte og ufaglærte bygningsarbejdere.

Formål:
Deltageren kan udføre varmt arbejde med gnistproducerende værktøj brandteknisk korrekt samt vurdere de mulige farer og de sikkerhedsforanstaltninger, der skal tages ved udførelse af varmt arbejde.

Indhold:
Deltageren kan vurdere de mulige farer og de sikkerhedsforanstaltninger, der skal tages ved udførelse af varmt arbejde, som omfatter udførelse af bygningsopgaver med maskiner og værktøj, som afgiver gnister eller varme, som kan foranledige brand på arbejdsstedet.Deltageren kan udføre varmt arbejde med gnistproducerende værktøj som skærebrændere, vinkelsliber, loddeværktøj, eller varmluftpistol, brandteknisk korrekt.Deltageren kan udføre nødvendige brandtekniske forholdsregler inden arbejdet påbegyndes, foretage indretning af arbejdspladsen og træffe forholdsregler under arbejdet som tilgodeser brandsikkerheden, samt kan udføre de brandtekniske regler som gælder ved arbejdes afslutning.Deltagerne kan foretage brandslukning på arbejdspladsen.

Hold information

Valgte hold
Kursussted Rescue Center Denmark, Storstrømsvej 39, 6715 Esbjerg N
Tilmeldingsfrist 17. november 2017
Startdato 21. november 2017
Slutdato 21. november 2017
Varighed 1,0 dage
Deltagerpris 108,00 kr.
Pris for ledige 751,60 kr.
Pris udenfor AMU-målgruppe 751,60 kr.
Undervisningsform Dagundervisning
Undervisningstid 08:15-15:39
Beskrivelse Brandforanstaltninger v. gnistproducerende værktøj
Kontaktperson Mille Siig
Telefonnr 79134591
Email mskr@rescuecenter.dk
Kviknummer 280560ARE21751411A
Minimum antal deltagere 13
Maksimum antal deltagere 20
6 ledige pladser