Brandforanstaltning ved gnistproducerende værktøj

Ønskes DBI bevis, skal dette bestilles ved tilmelding, ved henvendelse til kursussekretæren.

Prisen for DBI beviset er kr.150,- ekskl. moms

Fag til kurset:
Brandforanstaltninger v. gnistproducerende værktøj
Skolefagkode: 45141
Varighed: 1,0 dage
Timer pr dag: 7,4

Deltagerpris: 118,00 kr.
Pris for ledige: 1055,70 kr. (Jobcenteret afholder kursusudgiften, hvis du har ret til 6 ugers jobrettet uddannelse i henhold til positiv listen)
Pris udenfor AMU-målgruppe: 1055,70 kr.

Målgruppe
Faglærte og ufaglærte bygningsarbejdere.

Formål:
Deltageren kan udføre varmt arbejde med gnistproducerende værktøj brandteknisk korrekt samt vurdere de mulige farer og de sikkerhedsforanstaltninger, der skal tages ved udførelse af varmt arbejde.

Indhold:
Deltageren kan vurdere de mulige farer og de sikkerhedsforanstaltninger, der skal tages ved udførelse af varmt arbejde, som omfatter udførelse af bygningsopgaver med maskiner og værktøj, som afgiver gnister eller varme, som kan foranledige brand på arbejdsstedet.Deltageren kan udføre varmt arbejde med gnistproducerende værktøj som skærebrændere, vinkelsliber, loddeværktøj, eller varmluftpistol, brandteknisk korrekt.Deltageren kan udføre nødvendige brandtekniske forholdsregler inden arbejdet påbegyndes, foretage indretning af arbejdspladsen og træffe forholdsregler under arbejdet som tilgodeser brandsikkerheden, samt kan udføre de brandtekniske regler som gælder ved arbejdes afslutning.Deltagerne kan foretage brandslukning på arbejdspladsen.

Hold

Rescue Center Denmark, Storstrømsvej 39, 6715 Esbjerg N
13. marts 2018 Valgt 14 ledige pladser
12. juni 2018 20 ledige pladser
11. september 2018 20 ledige pladser
13. november 2018 20 ledige pladser

Hold information

Valgte hold
Kursussted Rescue Center Denmark, Storstrømsvej 39, 6715 Esbjerg N
Tilmeldingsfrist 27. februar 2018
Startdato 13. marts 2018
Slutdato 13. marts 2018
Varighed 1,0 dage
Deltagerpris 118,00 kr.
Pris for ledige 1055,70 kr.
Pris udenfor AMU-målgruppe 1055,70 kr.
Undervisningsform Dagundervisning
Undervisningstid 08:15-15:39
Beskrivelse Brandforanstaltninger v. gnistproducerende værktøj Ønskes DBI bevis, skal dette bestilles ved tilmelding, ved henvendelse til kursussekretæren. Prisen for DBI beviset er kr.150,- ekskl. moms
Kontaktperson Maja Holden Jørgensen
Telefonnr 7613 3373
Email mhjo@rybners.dk
Kviknummer 280560ARE11851411A
Minimum antal deltagere 13
Maksimum antal deltagere 20
14 ledige pladser