Momenttilspænd/efterspænd af bolte, Off Vindmøller - samt EN 1591-4

Mulighed for tilkøb af EN1591-4 certifikat.
Efter endt AMU-kursus er der mulighed for at komme ind på 4. dagen for at få EN 1591-4 certifikatet.
Denne del af kurset er ikke en del af AMU-kurset og der kan derfor ikke søges om VEU-godtgørelse denne dag.

Kursets indhold følger alle retningslinjer i den norske vejledning "EN 1591-4".

Kurset er anerkendt i både Olie/gas- og vindbranchen.
Mange virksomheder i branchen betragter kurset som obligatorisk på højde med sikkerhedskurserne.

Norsk EN 1591-4 certifikat
Denne test er udviklet i henhold til vejledningerne for Norsk olje & gass.
Test med certifikat koster kr. 5000,- inkl. moms.

Ved tilmelding til kurset, skal du give besked, hvis du ønsker det norske certifikat.
Kontaktperson Maja Holden Jørgensen mhjo@rybners.dk tlf. 7613 3373

Kursusindhold
Lær om sikkerhed, og få praktisk erfaring med bolt momenttilspænding og efterspænding samt brug af tilspændingsværktøj i olie/gas og vindindustrien.

Efter endt kursus kender du til mærkning af bolte/møtrikker, kan bruge manualer, vælge tilspændings-værktøjer/-momenter.

Du lærer at vælge korrekte pakninger, bolte og smøremidler. Det er afgørende for at undgå ulykker og tab af værdier på anlæg under tryk.

Du lærer at forberede, planlægge, udføre og dokumentere arbejde med boltspænding.

Du er desuden blevet fortrolig med hydraulisk drejningsmoment og sikkerhedsforskrifter. Og så kan du inspicere og dagligt vedligeholde tilspændingsværktøjer.

Indhold

  • Lær om sikkerhed
  • Få praktiske færdigheder til at udføre bolt-momenttilspænding og efterspænding
  • Anvend momentnøgler, hydraulisk vride- og strækværktøj
  • Mærkning af bolte og møtrikker
  • Brug manualer og udvælge de rigtige momenter ved tilspænding
  • Tilspændingsværktøjer: Bliv fortrolig med hydraulisk drejningsmoment og valg af disse, kend desuden sikkerhedsforskrifter, inspicer og udfør daglig vedligehold.

Herunder kan du læse om indholdet på AMU-delen af kurset:

Fag til kurset:
Momenttilspænd/efterspænd af bolte, Off Vindmøller
Skolefagkode: 46589
Varighed: 3,0 dage
Timer pr dag: 7,4

Deltagerpris: 354,00 kr.
Pris for ledige: 2319,35 kr. (Jobcenteret afholder kursusudgiften, hvis man har ret til 6 ugers jobrettet uddannelse og faget findes på positivlisten)
Pris udenfor AMU-målgruppe: 2319,35 kr.

Målgruppe
Uddannelsen henvender sig til personer, som har beskæftigelse inden for montage, drift og vedlige-hold af Offshore Vindmøller.

Formål:
Deltageren har viden om sikkerhed/færdigheder mht. bolt momenttilspænding og efterspænding samt brug af tilspændingsværktøj. Deltageren kender mærkning af bolte/møtrikker, kan bruge ma-nualer, vælge tilspændingsværktøjer/momenter, er fortrolig med hydraulisk drejningsmoment og sikkerhedsforskrifter for tilspændingsværktøj og kan inspicere/udføre daglig vedligehold af dette.

Indhold:
Deltageren har, efter teoretisk og praktisk træning, viden med hensyn til sikkerhed og færdigheder i udførelse af bolt momenttilspænding og efterspænding på Offshore vindmøller, med anvendelse af tilspændingsværktøjer, som momentnøgler, hydraulisk vride- og strækværktøj. Deltageren har viden om mærkning af bolte og møtrikker. Deltageren kan anvende manualer og udvælge de rigtige mo-menter ved tilspænding. Deltageren er fortrolig med hydraulisk drejningsmoment og valg af til-spændingsværktøjer. Deltageren kender sikkerhedsforskrifter for anvendelse af tilspændingsværktø-jer. Deltageren kan inspicere og udføre daglig vedligehold på tilspændingsværktøjer.

Hold

Rybners Kursuscenter, Spangsbjerg Møllevej 72, 6700 Esbjerg
13. juni 2018 Valgt 7 ledige pladser
6. august 2018 16 ledige pladser
19. november 2018 9 ledige pladser

Hold information

Valgte hold
Kursussted Rybners Kursuscenter, Spangsbjerg Møllevej 72, 6700 Esbjerg
Tilmeldingsfrist 31. maj 2018
Startdato 13. juni 2018
Slutdato 15. juni 2018
Varighed 3,0 dage
Deltagerpris 354,00 kr.
Pris for ledige 2319,35 kr.
Pris udenfor AMU-målgruppe 2319,35 kr.
Undervisningsform Dagundervisning
Undervisningstid 08:00-15:24
Beskrivelse Momenttilspænding/efterspænding af bolte. Efter gennemført kursus har du mulighed for at få et norsk certifikat ved at tilmelde dig en norsk test. Denne test er udviklet i henhold til vejledningerne for Norsk olje & gass OLF 118. Test med certifikat koster 950 kr. ekskl. moms. Ved tilmelding til kurset, skal du give besked, hvis du ønsker det norske certifikat.
Kontaktperson Julia Bjørnskov
Telefonnr 79134464
Email jbj@rybners.dk
Kviknummer 280560AST118bo24
Minimum antal deltagere 8
Maksimum antal deltagere 10
7 ledige pladser