Sundere retter med Nøglehulsmærke på spisesteder

Fag til kurset:
Sundere retter med Nøglehulsmærke på spisesteder
Skolefagkode: 46945
Varighed: 2,0 dage
Timer pr dag: 7,4

Deltagerpris: 220,00 kr.
Pris for ledige: 1377,30 kr. (Jobcenteret afholder kursusudgiften, hvis man har ret til 6 ugers jobrettet uddannelse og faget findes på positivlisten)
Pris udenfor AMU-målgruppe: 1377,30 kr.

Målgruppe
Uddannelsen er rettet mod faglærte og ikke-faglærte medarbejdere, som er beskæftiget med madfremstilling på spisesteder, der enten er eller gerne vil være certificeret til mærkningsordningen Nøglehullet på spisesteder.

Formål:
Deltagerne kan planlægge, tilberede og sammensætte sundere retter, der er velsmagende og indbydende, og som lever op til kriterierne for Nøglehulsmærket på spisesteder. Deltageren kan efterleve gældende lovgivning for mærkningsordningen samt udarbejde dokumentation for den ernæringsmæssige sammensætning i de hele eller dele af retter, der mærkes med Nøglehullet.

Indhold:
Deltagerne kan anvende principperne bag Nøglehulsmærket på spisesteder og på baggrund heraf fremstille sundere retter, der er velsmagende og indbydende, samt efterleve gældende lovgivning for mærkningsordningen. Med udgangspunkt i årstidens råvarer kan deltagerne planlægge, tilberede og sammensætte hele eller dele af retter, der lever op til kriterierne for Nøglehulsmærket. Deltagerne kan vurdere og justere sammensætningen af hele eller dele af retter, således at de opfylder Nøglehulsmærkets ernæringsmæssige kriterier, samt udarbejde dokumentation for den ernæringsmæssige sammensætning i de hele eller dele af retter, der mærkes med Nøglehullet. Deltagerne kan formidle Nøglehulsmærkede retter over for spisegæsterne samt fremme et sundere valg og højne spiseoplevelsen ved at anrette og præsentere maden med fokus på sensorik.

Hold information

Valgte hold
Kursussted Rybners Kursuscenter, Spangsbjerg Møllevej 72, 6700 Esbjerg
Varighed 2,0 dage
Deltagerpris 220,00 kr.
Pris for ledige 1377,30 kr.
Pris udenfor AMU-målgruppe 1377,30 kr.
Undervisningsform Dagundervisning
Undervisningstid 08:00-15:25
Beskrivelse Sundere retter med Nøglehulsmærke på spisesteder
Kontaktperson Charlotte Kjær Adibi
Telefonnr 79 13 44 13
Email ckad@rybners.dk
Minimum antal deltagere 20
Maksimum antal deltagere 25
Status Kontakt skolen