Brandforanstaltning ved gnistproducerende værktøj

Ønskes DBI bevis, skal dette bestilles ved tilmelding, ved henvendelse til kursussekretæren.

Prisen for DBI beviset er kr.150,- ekskl. moms

Fag til kurset:
Brandforanstaltninger v. gnistproducerende værktøj
Skolefagkode: 45141
Varighed: 1,0 dage
Timer pr dag: 7,4

Deltagerpris: 126,00 kr.
Pris for ledige: 995,95 kr. (Jobcenteret afholder kursusudgiften, hvis man har ret til 6 ugers jobrettet uddannelse og faget findes på positivlisten)
Pris udenfor AMU-målgruppe: 995,95 kr.

Målgruppe
Faglærte og ufaglærte bygningsarbejdere.

Formål:
Deltageren kan udføre varmt arbejde med gnistproducerende værktøj brandteknisk korrekt samt vurdere de mulige farer og de sikkerhedsforanstaltninger, der skal tages ved udførelse af varmt arbejde.

Indhold:
Deltageren kan vurdere de mulige farer og de sikkerhedsforanstaltninger, der skal tages ved udførelse af varmt arbejde, som omfatter udførelse af bygningsopgaver med maskiner og værktøj, som afgiver gnister eller varme, som kan foranledige brand på arbejdsstedet.Deltageren kan udføre varmt arbejde med gnistproducerende værktøj som skærebrændere, vinkelsliber, loddeværktøj, eller varmluftpistol, brandteknisk korrekt.Deltageren kan udføre nødvendige brandtekniske forholdsregler inden arbejdet påbegyndes, foretage indretning af arbejdspladsen og træffe forholdsregler under arbejdet som tilgodeser brandsikkerheden, samt kan udføre de brandtekniske regler som gælder ved arbejdes afslutning.Deltagerne kan foretage brandslukning på arbejdspladsen.

Hold information

Valgte hold
Kursussted Rescue Center Denmark, Storstrømsvej 39, 6715 Esbjerg N
Varighed 1,0 dage
Deltagerpris 126,00 kr.
Pris for ledige 995,95 kr.
Pris udenfor AMU-målgruppe 995,95 kr.
Undervisningsform Dagundervisning
Undervisningstid 08:15-15:39
Beskrivelse Brandforanstaltninger v. gnistproducerende værktøj Ønskes DBI bevis, skal dette bestilles ved tilmelding, ved henvendelse til kursussekretæren. Prisen for DBI beviset er kr.150,- ekskl. moms
Kontaktperson Jette Henriksen
Telefonnr 7913 4584
Email jehe@rybners.dk
Minimum antal deltagere 13
Maksimum antal deltagere 20
Status Kontakt skolen