Hydraulik, videregående

Fag til kurset:
Indregulering af hydrauliktekn. systemer, offshore
Skolefagkode: 45712
Varighed: 5,0 dage
Timer pr dag: 7,4

Deltagerpris: 590,00 kr.
Pris for ledige: 4607,00 kr. (Jobcenteret afholder kursusudgiften, hvis man har ret til 6 ugers jobrettet uddannelse og faget findes på positivlisten)
Pris udenfor AMU-målgruppe: 4607,00 kr.

Målgruppe
Uddannelsen henvender sig til offshore personel, der er eller har været beskæftiget med drifts/vedligeholdelse og som skal kunne deltage i den daglige drift/vedligeholdelse af hydrauliske anlæg og som skal kunne montere og idriftsætte hydrauliske anlæg, hvor der anvendes variable pumper, modulventiler og proportionalventiler.

Formål:
Deltageren kan udvælge, montere og idriftsætte modulopbyggede ventiler, højde og længdekæder og trykbegrænsningsventiler, trykreduktionsventiler og proportionalventiler. Deltageren kan indregulere mindre systemer med variable pumper, med konstant tryk regulering (PC) og lastafhængig regulering (LS). Deltageren kan udtage olieprøver og kender en flushnings procedure.

Indhold:
Deltageren kan under hensyntagen til sikkerhedskrav for offshore idriftsætte og indregulere mindre systemer med variable pumper, med konstant trykregulering (PC) og lastafhængig regulering (LS), samt styre omdrejningstal/hastighed og moment/kræfter ved de enkelte reguleringstyper. Deltageren kan endvidere vurdere fordele og ulemper ved anvendelsen af de nævnte reguleringsprincipper.Deltageren kan under hensyntagen til sikkerhedskrav for offshore montere og idriftsætte modulopbyggede ventiler, højde og længdekæder og trykbegrænsningsventiler, trykreduktionsventiler og proportionalventiler og ved hjælp af dokumentation opbygge styringer af hydrauliske anlæg, hvori der indgår PC og LS regulering.Deltageren kan på et hydraulisk anlæg vurdere oliens tilstand, herunder udtage olieprøver, bedømme valget af olietype og de tilhørende krav til filtre, kan klargøre systemer til flushing, foretage flushning samt udføre tryktest.

Hold

Rybners Kursuscenter, Spangsbjerg Møllevej 72, 6700 Esbjerg
3. december 2018 Valgt 9 ledige pladser
11. marts 2019 12 ledige pladser
3. juni 2019 12 ledige pladser

Hold information

Valgte hold
Kursussted Rybners Kursuscenter, Spangsbjerg Møllevej 72, 6700 Esbjerg
Tilmeldingsfrist 20. november 2018
Startdato 3. december 2018
Slutdato 7. december 2018
Varighed 5,0 dage
Deltagerpris 590,00 kr.
Pris for ledige 4607,00 kr.
Pris udenfor AMU-målgruppe 4607,00 kr.
Undervisningsform Dagundervisning
Undervisningstid 08:00-15:24
Forudsætninger Kendskab til hydraulik på grundlæggende niveau, eller deltagelse på forudgående kursus.
Beskrivelse Hydraulik kursus på videregående niveau
Kontaktperson Julia Bjørnskov
Telefonnr 79134464
Email jbj@rybners.dk
Kviknummer 280560AST218hydv49
Minimum antal deltagere 10
Maksimum antal deltagere 12
9 ledige pladser