Brandforanstaltninger ved tagdækkerarbejde

Ønskes DBI bevis, skal dette bestilles ved tilmelding, ved henvendelse til kursussekretæren.

 Prisen for DBI beviset er kr. 150,- ekskl. moms

Fag til kurset:
Brandforanstaltninger ved tagdækkerarbejde
Skolefagkode: 45140
Varighed: 1,0 dage
Timer pr dag: 7,4

Deltagerpris: 108,00 kr.
Pris for ledige: 977,00 kr. (Jobcenteret afholder kursusudgiften, hvis man har ret til 6 ugers jobrettet uddannelse og faget findes på positivlisten)
Pris udenfor AMU-målgruppe: 977,00 kr.

Målgruppe
Tagdækkere og andre med tilsvarende viden og kvalifikationer.

Formål:
Deltagerne kan udføre varmt tagdækkerarbejde brandteknisk korrekt, samt vurdere de mulige farer og de sikkerhedsforanstaltninger, der skal tages ved udførelse af varmt arbejde.

Indhold:
Deltagerne kan vurdere de mulige farer og de sikkerhedsforanstaltninger, der skal tages ved udførelse af varmt arbejde, som omfatter udførelse af tagdækningsopgaver med maskiner og værktøj, som afgiver flammer eller varme, som kan foranledige brand på arbejdsstedet.Deltagerne kan udføre varmt tagdækkerarbejde med svejsning, skæring, lodning, tørring, opvarmning og andet varmeudviklende værktøj, brandteknisk korrekt.Deltagerne kan udføre nødvendige brandtekniske forholdsregler inden arbejdet påbegyndes, foretage indretning af arbejdspladsen og træffe forholdsregler under arbejdet som tilgodeser brandsikkerheden, samt udføre de brandtekniske regler som gælder ved arbejdes afslutning.Deltagerne kan foretage brandslukning ved tagdækkerarbejde.

Hold information

Valgte hold
Kursussted Rybners Kursuscenter, Spangsbjerg Møllevej 72, 6700 Esbjerg
Varighed 1,0 dage
Deltagerpris 108,00 kr.
Pris for ledige 977,00 kr.
Pris udenfor AMU-målgruppe 977,00 kr.
Undervisningsform Dagundervisning
Undervisningstid 08:00-15:24
Beskrivelse Brandforanstaltninger ved tagdækkerarbejde
Kontaktperson Belinda Garde
Telefonnr 79134412
Email bmga@rybners.dk
Minimum antal deltagere 16
Maksimum antal deltagere 20
Status Kontakt skolen