Kreativ farvesammensætning i bygningsmaleropgaver

Fag til kurset:
Kreativ farvesammensætning i bygningsmaleropgaver
Skolefagkode: 41760
Varighed: 10,0 dage
Timer pr dag: 7,4

Deltagerpris: 1180,00 kr.
Pris for ledige: 7273,50 kr. (Jobcenteret afholder kursusudgiften, hvis man har ret til 6 ugers jobrettet uddannelse og faget findes på positivlisten)
Pris udenfor AMU-målgruppe: 7273,50 kr.

Målgruppe
Uddannelsen er åben for faguddannede bygningsmalere og andre med tilsvarende kvalifikationer.

Formål:
Efter uddannelsen har deltagerne opnået et kendskab til farvesammensætning og til at kunne foretage kreative valg, så de kan anvende farver bevidst i bygningsmalerfaget.

Indhold:
Deltagerne opnår en mere bevidst holdning til at udtrykkke sig med farver og en større frihed til at anvende farverne som et naturligt dekorativt element.Deltagerne lærer at anvende det værktøj og de hjælpemidler, der bruges ved farveplanlægning.Deltagerne opnår et godt kendskab til farvernes psykolisike virkning og lærer at omsætte de ønskede farveudtryk til det praktiske malearbejde.

Hold information

Valgte hold
Kursussted Rybners Kursuscenter, Spangsbjerg Møllevej 72, 6700 Esbjerg
Varighed 10,0 dage
Deltagerpris 1180,00 kr.
Pris for ledige 7273,50 kr.
Pris udenfor AMU-målgruppe 7273,50 kr.
Undervisningsform Dagundervisning
Undervisningstid 08:00-15:24
Beskrivelse Malerkursus, Kreativ farvesammensætning i bygningsmaleropgaver
Kontaktperson Belinda Garde
Telefonnr 79134412
Email bmgaj@rybners.dk
Minimum antal deltagere 12
Maksimum antal deltagere 12
Status Kontakt skolen