Fugning - personlig sikkerhed ved fugning mv.

Fag til kurset:
Fugning - personlig sikkerhed ved fugning mv.
Skolefagkode: 45588
Varighed: 1,0 dage
Timer pr dag: 7,4

Deltagerpris: 108,00 kr.
Pris for ledige: 698,45 kr. (Jobcenteret afholder kursusudgiften, hvis man har ret til 6 ugers jobrettet uddannelse og faget findes på positivlisten)
Pris udenfor AMU-målgruppe: 698,45 kr.

Målgruppe
Personer, der kan blive eksponeret med epoxy- og isocyanatholdige produkter i forbindelse med fugning og samling af bygningselementer.

Formål:
Deltagerne kan i forbindelse med samling og fugning af bygningselementer, ved hjælp af lukkede beholdere med epoxy- og, isocyanatholdige (PU-holdige) skum- og fugematerialer, træffe fornødne personlige sikkerhedsmæssige foranstaltninger - jf. Arbejdstilsynets bekendtgørelse 1346 af 29/11/2017 om arbejdsmiljøfaglige uddannelser med bilag om kvalifikationskrav ved arbejde med Fugning af bygningselementer.

Indhold:
Deltagerne kan i forbindelse med samling og fugning af bygningselementer, ved hjælp af lukkede beholdere med epoxy- og, isocyanatholdige (PU-holdige) skum- og fugematerialer, træffe fornødne personlige sikkerhedsmæssige foranstaltninger jf. Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1346 af 29/11/2017 om arbejdsmiljøfaglige uddannelser med bilag om kvalifikationskrav ved arbejde med Fugning af bygningselementer.Deltagerne kan således sikkerhedsmæssigt forsvarligt anvende fuge- og skummaterialer fra lukkede beholdere i forbindelse med montage af vinduer og døre samt i forbindelse med brøndgravning, montage af sanitetselementer, betonelementer og afløbsbrønde mv. Desuden kan deltagerne håndtere situationer, der kan sidestilles med en fuge, fx limning af lister o.lign.

Hold information

Valgte hold
Kursussted Rybners, Spangsbjerg Møllevej 72, 6700 Esbjerg
Varighed 1,0 dage
Deltagerpris 108,00 kr.
Pris for ledige 698,45 kr. -
Pris udenfor AMU-målgruppe 698,45 kr.
Undervisningsform Dagundervisning
Undervisningstid 08:00-15:24
Beskrivelse Fugning - personlig sikkerhed ved fugning mv. Der er mulighed for undervisning på engelsk og tysk i dette fag. Kontakt kursuscenteret for mere information.
Kontaktperson Karina Johansen
Telefonnr 79134463
Email kmj@rybners.dk
Minimum antal deltagere 18
Maksimum antal deltagere 18
Status Kontakt skolen