Autodesk Inventor 2019 Grundlæggende 2 uger

Kurset afvikles i vores CAD Center, som er et åbent værksted. Her vil du arbejde selvstændigt med det udleverede undervisningsmateriale, virtuelle øvelser og opgaver i form af videovejledninger. Der vil under hele kursusforløbet være en underviser tilstede i CAD Centret, der kan hjælpe dig, hvis du problemer med et emne. Du vil få instruktion/vejledning alene eller i en mindre gruppe. 

Beskrivelse
På dette kursus får du indsigt i 3D programmets opbygning og de arbejdsmetoder, der anvendes i Inventor. Du bliver i stand til at fremstille simple 3D enkeltdele, som du kan anvende i en samlingstegning. Du vil få indblik i, hvordan du kan fremstille 2D tegningsdokumentation med de kendte afbildningsformer ud fra en 3D komponent.
Der startes med at konstruere enkelte parter, på konstruktionsfunktioner og – metoder til denne del. Derefter arbejder vi med samlinger, også kaldet Assemblies. Der vil indgå mere avancerede funktioner, såsom Inventors Parametriske muligheder samt metoder til at binde Parter sammen. Med Inventor Drawings vil du lære af oprette 2D arbejdstegninger med målsætning, styklister, positionsnummerering sammen med mulighederne for at anvende forskellige symboler. 

Indhold

 • Intro (konstruktionsprincipper & forskellige filtyper), skærmstyring & funktionstaster
 • Arbejde med Sketches
 • Håndtering af Parametriske relationer
 • Anvende forskellige Placed og Sketched features og redigering i Sketch & Feature
 • Redigering i Sketches og Features
 • Work Features, Oprettelse af arbejdsplaner, punkter og akser
 • Oprette Drawings med forskellige Views, forskellige former for Annotations i Drawings
 • Assembly & 3D Constraint i Assembly  

Parat til nyt job
Parametrisk modellering er fremtidens fremstillings teknik, og Inventor er et af de fremmeste redskaber i denne kategori. Med kundskaber på dette felt, vil en jobsøger kunne tage et projekt fra skitse, gennem revisioner, til færdigt produkt, inkl. styklister og specifikationer. Disse kompetencer vil være eftertragtede af alle firmaer, der beskæftiger sig med design- og produktfremstilling.

Uddannelsen
Kurset er en del af uddannelsen til ”3277 Produktionsteknolog”. Kurset udbydes som et fagspecifikt kursus under Lov om åben uddannelse.

Målet er at deltageren kan

 • Anvende 3D-programmer til modellering af enkle konstruktioner
 • Få forståelse for tegneprogrammers struktur
 • Anvende en 3D-produktmodel til udarbejdelse af 2D tegninger i henhold til gældende normer og standarder.

Varighed/Tidspunkt:
2 uger, som kan vælges blandt disse perioder:

1. halvår 2019:
Uge 5 + 6: 28. januar - 8. februar 2019
Uge 12 + 13: 18. - 29. marts 2019

2. halvår 2019:
Uge 34 + 35: 19. - 30. august 2019
Uge 40 + 41: 30. september - 11. oktober 2019
Uge 47 + 48: 18. - 29. november 2019

OBS! angiv venligst den ønskede periode i bemærkningsfeltet ved tilmeldingen.

Tidspunkt
Kl. 08.00 - 15.25. 

Form
Kurset afvikles i vores CAD Center (åbent værksted ), og der kan vælges mellem følgende former:

1. En kombination af fysisk fremmøde på kursusstedet og selvstudie derhjemme:

Der vil i kursusperioden være 2 obligatoriske mødedage pr. uge i tidsrummet kl. 08.00 - 15.25 (mandag og torsdag i første kursusuge, tirsdag og fredag i den anden). Disse dage kan du få hjælp og vejledning af vores underviser, og du kan få instruktion alene eller i en mindre gruppe.

Den resterende del af kursusperioden er selvstudie hjemme hos dig selv ved en bærbar PC, som vi stiller til rådighed. Du vil være koblet op på vores læringsportal. 

eller

2. Fysisk fremmøde på kursusstedet hver dag i perioden

Hvis du vælger denne form, er du til stede på kursusstedet hver dag i perioden i tidsrummet kl. 08.00 - 15.25, hvor du kan få hjælp og vejledning af vores underviser. Du kan få instruktion alene eller i en mindre gruppe. 

Ved denne form stilles ikke bærbar PC til rådighed til at låne med hjem.

Tilmeldingsfrist
2 uger før kursusstart.

Målgruppe og forudsætninger
Kurset er et introduktionskursus for brugere, der ikke har kendskab til Inventor. Der stilles ikke krav om tidligere CAD erfaring, men en teknisk baggrund med kendskab til teknisk tegningsdokumentation vil være et plus. Din baggrund kan f.eks. være maskintekniker, teknisk designer, ingeniør, konstruktør, eller du kan have praktisk arbejdserfaring indenfor området.

Økonomi
Ledige:
Ledige kan kun deltage, hvis kurset kan bevilges i en jobplan. Kontakt dit jobcenter og hør om dine muligheder for dette, hvis du er interesseret i at deltage.

Prisen, som jobcentret skal betale, er 7.668 kr.

I job:
Kursusgebyr 6.953 kr. Der er ingen mulighed for at søge godtgørelse/tilskud til denne type kursus.

OBS! Denne type kursus er uden mulighed for løntabsgodtgørelse (VEU). Der henvises til kurserne under overskriften "AMU - åbent værksted".

Undervisningssted:
Rybners Kursuscenter, Spangsbjerg Møllevej 72, 6700 Esbjerg

Samarbejde:
Kurset udbydes i samarbejde med:
Erhvervsakademi SydVest, Sp. Kirkevej 103, 6700 Esbjerg
 
Tilmelding til kurset
Jette Henriksen, tlf. 79134584, e-mail: jehe@rybners.dk

Hold information

Valgte hold
Startdato 11. september 2017
Slutdato 29. november 2019
Maksimum antal deltagere 8
8 ledige pladser