Autodesk AutoCAD 2020 Grundlæggende 2 uger

Kurset afvikles i vores CAD Center, som er et åbent værksted. Her vil du arbejde selvstændigt med det udleverede undervisningsmateriale. Der vil under hele kursusforløbet være en underviser tilstede i CAD Centret, der kan hjælpe dig, hvis du problemer med et emne. Du vil få instruktion/vejledning alene eller i en mindre gruppe.

Beskrivelse
Et kursus for dig, der ønsker at starte helt fra begyndelsen med AutoCAD.
På kurset arbejdes der med, de væsentligste kommandoer og funktioner i programmet, herunder tekst-, målsætnings- og skraveringsfunktioner. Disse områder sammensættes således, at du kan håndtere et konstruktionsforløb fra A til Z.
Kurset giver en viden om AutoCAD svarende til almindeligt bruger niveau.

Indhold

  • Opbygning af brugerfladen.
  • Håndtering af og arbejde med grundlæggende tegnefunktioner.
  • Arbejde med tegningsinformation.
  • Konstruktion og redigering.
  • Laghåndtering
  • Arbejde med tekster, skraveringer og målsætninger
  • Håndtering af layout og plotning  

Uddannelsen
Kurset er en del af uddannelsen til ”3277 Produktionsteknolog”. Kurset udbydes som et fagspecifikt kursus under Lov om åben uddannelse.

Målet er at deltageren kan
Efter endt deltagelse, har deltageren indgående kendskab til AutoCADs brugerflade, den strategiske brug af programmets konstruktionsværktøjer, og kan udføre og modificere en tegning, bruge redigerings-værktøjer, laghåndtering, samt brug af tekst og målsætning.
Kurset giver en viden om AutoCAD svarende til almindeligt brugerniveau.

Varighed/Tidspunkt
2 uger, som kan vælges blandt disse perioder:

1. halvår 2020:
Uge 5 + 6: 27. januar - 7. februar 2020
Uge 12 + 13: 16. - 27. marts 2020

2. halvår 2020:
Uge 34 + 35: 17. - 28. august 2020
Uge 40 + 41: 28. september - 9. oktober 2020
Uge 47 + 48: 16. - 27. november 2020

OBS! angiv venligst den ønskede periode i bemærkningsfeltet ved tilmeldingen.

Form
Kurset afvikles i vores CAD Center (åbent værksted ), og der kan vælges mellem følgende former:

1. En kombination af fysisk fremmøde på kursusstedet og selvstudie derhjemme:

Der vil i kursusperioden være 2 obligatoriske mødedage pr. uge i tidsrummet kl. 08.00 - 15.25 (mandag og torsdag i første kursusuge, tirsdag og fredag i den anden). Disse dage kan du få hjælp og vejledning af vores underviser, og du kan få instruktion alene eller i en mindre gruppe.

Den resterende del af kursusperioden er selvstudie hjemme hos dig selv ved en bærbar PC, som vi stiller til rådighed. Du vil være koblet op på vores læringsportal. 

eller

2. Fysisk fremmøde på kursusstedet hver dag i perioden

Hvis du vælger denne form, er du til stede på kursusstedet hver dag i perioden i tidsrummet kl. 08.00 - 15.25, hvor du kan få hjælp og vejledning af vores underviser. Du kan få instruktion alene eller i en mindre gruppe. 

Ved denne form stilles ikke bærbar PC til rådighed til at låne med hjem.

Tidspunkt
Dagligt kl. 08.00 - 15.25. 

Materialer
Materialer er til låns under kurset.

Tilmeldingsfrist
2 uger før kursusstart.

Målgruppe og forudsætninger
Kurset er et introduktionskursus for brugere, der ikke har kendskab til AutoCAD. Der stilles ikke krav om tidligere CAD erfaring, men en teknisk baggrund med kendskab til teknisk tegningsdokumentation vil være et plus. Din baggrund kan f.eks. være maskintekniker, teknisk designer, ingeniør, konstruktør, eller du kan have praktisk arbejdserfaring indenfor området.

Økonomi
Ledige:
Ledige kan kun deltage, hvis kurset kan bevilges i en jobplan. Kontakt dit jobcenter og hør om dine muligheder for dette, hvis du er interesseret i at deltage.

Prisen, som jobcentret skal betale, er 7.668 kr.

I job:
Kursusgebyr 6.953 kr. Der er ingen mulighed for at søge godtgørelse/tilskud til denne type kursus.

OBS! Denne type kursus er uden mulighed for løntabsgodtgørelse (VEU). Der henvises til kurserne under overskriften "AMU - åbent værksted".

Undervisningssted
Rybners Kursuscenter, Spangsbjerg Møllevej 72, 6700 Esbjerg.

Samarbejde
Kurset udbydes i samarbejde med:
Erhvervsakademi SydVest, Sp. Kirkevej 103, 6700 Esbjerg.

Tilmelding til kurset
Jette Henriksen, tlf. 79134584. e-mail: jehe@rybners.dk


Hold information