2D og 3D konstruktion

2D konstruktion her tilbyder vi følgende kurser:

AutoCAD 2020 grundlæggende 5 dage,
som består af følgende AMU fag:
46582 "CAD konstruktion og redigering"

AutoCAD 2020 videregående, 6 dage,
som består af følgende AMU fag:
46583 "CAD konstruktion med brug af standard og objekt" (3 dage)
46585 "CAD konstruktion, template og opsætning" (3 dage)

Se indhold i fagene nedenfor (fagene er oplistet alfabetisk efter titel på AMU faget).

Kurserne foregår i åbent værksted, hvor man arbejder selvstændigt, men kan få hjælp efter behov af en underviser, som er til stede i lokalet under hele kurset.

Med hensyn til tidspunkter, kontaktperson m.m., se i rammen til højre. 

----------------------------------------------------------------------------------

3D konstruktion her tilbyder vi følgende kurser:

Inventor 2020 grundlæggende, 5 dage
Solid Works 2017 grundlæggende, 5 dage 
som består af følgende AMU fag:
49544 "Teknisk design i 3D CAD" (3 dage) +
47155 "Teknisk dokumentation af samlingskonstruktioner" (2 dage)

Inventor 2020 videregående, 5 dage
Solid Works 2017 videregående
5 dage
som består af følgende AMU fag:
46580 "3D CAD konstruktion" (3 dage) +
47156 "Teknisk konstruktion af samlingskonstruktioner" (2 dage)

Inventor 2020 pladeudfoldning, 3 dage
Solid Works 2017 pladeudfoldning
, 3 dage
som består af følgende AMU fag:
46581 "CAD konstruktion og pladeudfoldning"

Se indhold i fagene nedenfor (fagene er oplistet alfabetisk efter titel på AMU faget).

Kurserne foregår i åbent værksted, hvor man arbejder selvstændigt, men kan få hjælp efter behov af en underviser, som er til stede i lokalet under hele kurset.

Med hensyn til tidspunkter, kontaktperson m.m., se i rammen til højre. 

 

Fag til kurset:
3D CAD, konstruktion
Skolefagkode: 46580
Varighed: 3,0 dage
Timer pr dag: 7,4

Deltagerpris: 564,00 kr.
Pris for ledige: 1768,70 kr. (Jobcenteret afholder kursusudgiften, hvis man har ret til 6 ugers jobrettet uddannelse og faget findes på positivlisten)
Pris udenfor AMU-målgruppe: 1768,70 kr.

Målgruppe
Uddannelsen henvender sig til personer, som er beskæftiget som teknisk designer, teknisk assistent eller teknisk tegner i industrien.

Formål:
Deltageren kan konstruere og redigere 3D objekter med brug af avancerede funktioner. Endvidere kan deltageren udarbejde samlingskonstruktioner og den tilhørende tekniske produktionsdokumentation af de udarbejdede konstruktioner.

Indhold:
Deltageren kan konstruere og redigere 3D objekter med brug af avancerede funktioner. Endvidere kan deltageren udarbejde samlingskonstruktioner og den tilhørende tekniske produktionsdokumentation af de udarbejdede konstruktioner.
CAD konstruktion med brug af standard og objekt
Skolefagkode: 46583
Varighed: 3,0 dage
Timer pr dag: 7,4

Deltagerpris: 564,00 kr.
Pris for ledige: 1768,70 kr. (Jobcenteret afholder kursusudgiften, hvis man har ret til 6 ugers jobrettet uddannelse og faget findes på positivlisten)
Pris udenfor AMU-målgruppe: 1768,70 kr.

Målgruppe
Uddannelsen henvender sig til personer, som er beskæftiget som teknisk designer, teknisk assistent eller teknisk tegner i industrien.

Formål:
Deltageren kan udarbejde og redigere tegninger i et tidssvarende CAD-program, samt anvende objekter fra programmets biblioteker og opdatere teknisk dokumentation. Deltageren kan endvidere anvende templates og systematisere sit arbejde ved brug af standardopsætninger.

Indhold:
Deltageren kan udarbejde og redigere tegninger i et tidssvarende CAD-program, samt anvende objekter fra programmets biblioteker og opdatere teknisk dokumentation. Deltageren kan endvidere anvende templates og systematisere sit arbejde ved brug af standardopsætninger.
CAD konstruktion og redigering
Skolefagkode: 46582
Varighed: 5,0 dage
Timer pr dag: 7,4

Deltagerpris: 940,00 kr.
Pris for ledige: 2794,50 kr. (Jobcenteret afholder kursusudgiften, hvis man har ret til 6 ugers jobrettet uddannelse og faget findes på positivlisten)
Pris udenfor AMU-målgruppe: 2794,50 kr.

Målgruppe
Uddannelsen henvender sig til personer, som er beskæftiget som teknisk designer, teknisk assistent eller teknisk tegner i industrien.

Formål:
Deltageren kan udføre konstruktioner og redigere konstruktioner i et tidssvarende brancherelevant CAD ¿ program. Endvidere kan deltageren benytte funktioner til filhåndtering samt udarbejde den tilhørende tekniske tegningsdokumentation.

Indhold:
Deltageren kan udføre konstruktioner og redigere konstruktioner i et tidssvarende brancherelevant CAD ¿ program. Endvidere kan deltageren benytte funktioner til filhåndtering samt udarbejde den tilhørende tekniske tegningsdokumentation.
CAD konstruktion, template og opsætning
Skolefagkode: 46585
Varighed: 3,0 dage
Timer pr dag: 7,4

Deltagerpris: 376,00 kr.
Pris for ledige: 1255,80 kr. (Jobcenteret afholder kursusudgiften, hvis man har ret til 6 ugers jobrettet uddannelse og faget findes på positivlisten)
Pris udenfor AMU-målgruppe: 1255,80 kr.

Målgruppe
Uddannelsen er udviklet til personer, som er beskæftiget som teknisk designer, teknisk assistent eller teknisk tegner i industrien.

Formål:
Deltageren kan oprette egne annoteringsstandarder og templates i et tidssvarende CAD-program til konstruktion eller redigering. Endvidere kan deltageren udarbejde den tilhørende tekniske produktionsdokumentation efter en given branches gældende standard.

Indhold:
Deltageren kan oprette egne annoteringsstandarder og templates i et tidssvarende CAD-program til konstruktion eller redigering. Endvidere kan deltageren udarbejde den tilhørende tekniske produktionsdokumentation efter en given branches gældende standard.
CAD kontruktion og pladeudfoldning
Skolefagkode: 46581
Varighed: 3,0 dage
Timer pr dag: 7,4

Deltagerpris: 564,00 kr.
Pris for ledige: 1768,70 kr. (Jobcenteret afholder kursusudgiften, hvis man har ret til 6 ugers jobrettet uddannelse og faget findes på positivlisten)
Pris udenfor AMU-målgruppe: 1768,70 kr.

Målgruppe
Uddannelsen henvender sig til personer, som er beskæftiget som teknisk designer, teknisk assistent eller teknisk tegner i industrien.

Formål:
Deltageren kan konstruere og redigere bukkede og valsede konstruktioner i et relevant Cad ¿ program, samt anvende relevante parametre til pladekonstruktioner. Endvidere kan deltageren påføre såvel de bukkede som de udfoldede konstruktioner huller og prægninger, samt fremstille den tekniske dokumentation af de færdige elementer både som 2D dokumentation og som eksport filer.

Indhold:
Deltageren kan konstruere og redigere bukkede og valsede konstruktioner i et relevant Cad ¿ program, samt anvende relevante parametre til pladekonstruktioner. Endvidere kan deltageren påføre såvel de bukkede som de udfoldede konstruktioner huller og prægninger, samt fremstille den tekniske dokumentation af de færdige elementer både som 2D dokumentation og som eksport filer.
Præsentation af tekniske samlingskonstruktioner
Skolefagkode: 47157
Varighed: 2,0 dage
Timer pr dag: 7,4

Deltagerpris: 252,00 kr.
Pris for ledige: 1255,80 kr. (Jobcenteret afholder kursusudgiften, hvis man har ret til 6 ugers jobrettet uddannelse og faget findes på positivlisten)
Pris udenfor AMU-målgruppe: 1255,80 kr.

Målgruppe
Uddannelsen henvender sig til personer, som er beskæftiget i industrien som teknisk designer, teknisk assistent eller teknisk tegner.

Formål:
Deltageren kan ud fra industriel 3D CAD samlingskonstruktioner oprette animerede præsentationer. Samlingskonstruktionen præsenteres derefter som film eller billeder set i forskellige vinkler. Endvidere oprettes der eksploderede Views over en industriel samlingskonstruktion, som anvendes til dokumentationsmaterialet påført styklist og ballons.

Indhold:
Deltageren kan ud fra industriel 3D CAD samlingskonstruktioner oprette animerede præsentationer. Samlingskonstruktionen præsenteres derefter som film eller billeder set i forskellige vinkler. Endvidere oprettes der eksploderede Views over en industriel samlingskonstruktion, som anvendes til dokumentationsmaterialet påført styklist og ballons.
Teknisk design i 3D CAD
Skolefagkode: 49544
Varighed: 3,0 dage
Timer pr dag: 7,4

Deltagerpris: 378,00 kr.
Pris for ledige: 1768,70 kr. (Jobcenteret afholder kursusudgiften, hvis man har ret til 6 ugers jobrettet uddannelse og faget findes på positivlisten)
Pris udenfor AMU-målgruppe: 1768,70 kr.

Målgruppe
Uddannelsen henvender sig til personer, som er beskæftiget som teknisk designer, teknisk assistent eller teknisk tegner i industrien.

Formål:
Deltageren kan designe og redigere 3D objekter med de korrekte interne relationer. Med baggrund i opnået viden om konstruktion af 3D emner, bestående af oprettelse af skitser, forståelse af parametri, og konstruktion ved hjælp af brugerdefinerede arbejdsplaner.

Indhold:
Deltageren kan designe og redigere 3D objekter med de korrekte interne relationer. Med baggrund i opnået viden om konstruktion af 3D emner, bestående af oprettelse af skitser, forståelse af parametri, og konstruktion ved hjælp af brugerdefinerede arbejdsplaner.
Teknisk dokumentation af samlingskonstruktioner
Skolefagkode: 47155
Varighed: 2,0 dage
Timer pr dag: 7,4

Deltagerpris: 252,00 kr.
Pris for ledige: 1255,80 kr. (Jobcenteret afholder kursusudgiften, hvis man har ret til 6 ugers jobrettet uddannelse og faget findes på positivlisten)
Pris udenfor AMU-målgruppe: 1255,80 kr.

Målgruppe
Uddannelsen henvender sig til personer, som er beskæftiget i industrien som teknisk designer, teknisk assistent eller teknisk tegner.

Formål:
Deltageren kan i industriel 3D CAD oprette dokumentationsmateriale af det endelige design, opsætte Views med relevante afbildninger, nominelle mål, tolerancer, overflade og positionstolerancer, ud fra fagets gældende standarder, samt indsætte styklister og ballons i industrielle samlingskonstruktioner.

Indhold:
Deltageren kan i industriel 3D CAD oprette dokumentationsmateriale af det endelige design, opsætte Views med relevante afbildninger, nominelle mål, tolerancer, overflade og positionstolerancer, ud fra fagets gældende standarder, samt indsætte styklister og ballons i industrielle samlingskonstruktioner.
Teknisk konstruktion af samlingskonstruktioner
Skolefagkode: 47156
Varighed: 2,0 dage
Timer pr dag: 7,4

Deltagerpris: 252,00 kr.
Pris for ledige: 1255,80 kr. (Jobcenteret afholder kursusudgiften, hvis man har ret til 6 ugers jobrettet uddannelse og faget findes på positivlisten)
Pris udenfor AMU-målgruppe: 1255,80 kr.

Målgruppe
Uddannelsen henvender sig til personer, som er beskæftiget i industrien som teknisk designer, teknisk assistent eller teknisk tegner.

Formål:
Deltageren kan ud fra industrielle 3D CAD samlingskonstruktioner oprette dynamiske delelementer, der gør konstruktionerne mere fleksible og mere sammenhængende, hvilket gør at konstruktionsændringerne opdateres automatisk, på så vel elementet og de tekniske dokumentationer. Endvidere simuleres en samlingskonstruktion for bevægelighed og funktion.

Indhold:
Deltageren kan ud fra industrielle 3D CAD samlingskonstruktioner oprette dynamiske delelementer, der gør konstruktionerne mere fleksible og mere sammenhængende, hvilket gør at konstruktionsændringerne opdateres automatisk, på så vel elementet og de tekniske dokumentationer. Endvidere simuleres en industriel samlingskonstruktion for bevægelighed og funktion.

Hold information

Valgte hold
Kursussted Rybners, Spangsbjerg Møllevej 72, 6700 Esbjerg
Garantikursus Garantikursus - garanteres gennemført
Undervisningsform Dagundervisning
Undervisningstid 08:00-15:24
Beskrivelse Kurset foregår i åbent værksted i ugerne 34, 35, 40, 41, 47 og 48, og i alle ugerne kan der vælges mellem følgende programmer: AutoCAD 2020, Inventor 2020 og Solid Works 2017. Inventor og Solid Works kører under samme AMU fagnumre (se beskrivelse til venstre), så her bedes det program, som man ønsker at arbejde med under kurset, oplyst til sekretær Jette Henriksen på jehe@rybners.dk eller 7913 4584. Adgangsbetingelser: Du har et bredt grundlæggende IT kendskab. Ved deltagelse i 3D konstruktion er det en fordel - men ikke et krav - at du har kendskab til 2D konstruktion.
Kontaktperson Jette Henriksen
Telefonnr 79134584
Email jehe@rybners.dk
Kviknummer 280560AIT202OLcad
Minimum antal deltagere 1
Maksimum antal deltagere 0
Ledige pladser