Regulering, instrumentering af procesudstyr

Vil du betjene procesanlæg på egen hånd? Så tag dette grundkursus.

Du lærer at bruge de mest almindelige instrumenter i et procesanlæg. Du kan herefter udvælge, installere og justere procesanlægget og de forskellige transmittere samt konvertere.

Du betjener, når kurset er slut, også regulatorer og reguleringsventiler, motorventiler mv. Du ved, hvordan man konfigurerer og kan lave parametrering og teste hvert instrument. Herefter kan du betjene procesanlæg sikkert.

Indhold

  • Udvælg, installer og juster de instrumenter, som mest hyppigt findes i procesanlæg. F.eks. visende instrumenter, konventionelle transmittere, feltmonterede transmittere (fx HART) og konvertere.
  • Lær at installere og justere regulatorer, reguleringsventiler m/u stillingsregulator og motorventiler
  • Du lærer også at konfigurere og lave parametrering samt teste de enkelte instrumenter med given dokumentation.
Fag til kurset:
Regulering, instrumentering af procesudstyr
Skolefagkode: 44856
Varighed: 10,0 dage
Timer pr dag: 7,4

Deltagerpris: 1080,00 kr.
Pris for ledige: 7194,50 kr. (Jobcenteret afholder kursusudgiften, hvis du har ret til 6 ugers jobrettet uddannelse i henhold til positiv listen)
Pris udenfor AMU-målgruppe: 7194,50 kr.

Målgruppe
Uddannelsen er udviklet til faglærte og tilsvarende målgrupper, der i deres job har brug for kompetencer inden for regulering, instrumentering af procesudstyr, og som har erhvervet sig kursus nr. 44854 Regulering, opsætning af regulatorer eller lignende.

Formål:
Uddannelsen giver deltagerne en grundlæggende teoretisk og praktisk viden om instrumentering og kalibrering af procesteknisk udstyr.

Indhold:
Deltagerne kan selvstændigt udvælge, installere og justere almindeligt forekommende instrumenter i procesanlæg, herunder visende instrumenter, konventionelle transmittere, feltmonterede transmittere (fx HART) og konvertere. Derudover kan deltagerne installere og justere regulatorer, reguleringsventiler m/u stillingsregulator og motorventiler samt foretage konfigurering, parametrering og test af de enkelte instrumenter ud fra relevant dokumentation.

Hold

Rybners Kursuscenter, Spangsbjerg Møllevej 72, 6700 Esbjerg
5. marts 2018 Kontakt skolen
28. maj 2018 Valgt 12 ledige pladser
29. oktober 2018 12 ledige pladser

Hold information

Valgte hold
Kursussted Rybners Kursuscenter, Spangsbjerg Møllevej 72, 6700 Esbjerg
Tilmeldingsfrist 15. maj 2018
Startdato 28. maj 2018
Slutdato 8. juni 2018
Varighed 10,0 dage
Deltagerpris 1080,00 kr.
Pris for ledige 7194,50 kr.
Pris udenfor AMU-målgruppe 7194,50 kr.
Undervisningsform Dagundervisning
Undervisningstid 08:00-15:24
Forudsætninger Kendskab til grundlæggende El-lære
Beskrivelse Regulering, instrumentering af procesudstyr
Kontaktperson Julia Bjørnskov
Telefonnr 79 13 44 64
Email jbj@rybners.dk
Kviknummer 280560AST118448562
Minimum antal deltagere 12
Maksimum antal deltagere 12
12 ledige pladser