Regulering, instrumentering af procesudstyr

Vil du betjene procesanlæg på egen hånd? Så tag dette grundkursus.

KURSET BESTÅR AF 2 MODULER, HVOR HVERT MODUL VARER 5 DAGE.           

OBS! AMU-BEVISET UDLEVERES FØRST, NÅR BEGGE MODULER ER GENNEMFØRT.

Du lærer at bruge de mest almindelige instrumenter i et procesanlæg. Du kan herefter udvælge, installere og justere procesanlægget og de forskellige transmittere samt konvertere.

Du betjener, når kurset er slut, også regulatorer og reguleringsventiler, motorventiler mv. Du ved, hvordan man konfigurerer og kan lave parametrering og teste hvert instrument. Herefter kan du betjene procesanlæg sikkert.

Indhold

  • Udvælg, installer og juster de instrumenter, som mest hyppigt findes i procesanlæg. F.eks. visende instrumenter, konventionelle transmittere, feltmonterede transmittere (fx HART) og konvertere.
  • Lær at installere og justere regulatorer, reguleringsventiler m/u stillingsregulator og motorventiler
  • Du lærer også at konfigurere og lave parametrering samt teste de enkelte instrumenter med given dokumentation.
Fag til kurset:
Regulering, instrumentering af procesudstyr
Skolefagkode: 44856
Varighed: 10,0 dage
Timer pr dag: 7,4

Deltagerpris: 1240,00 kr.
Pris for ledige: 7081,50 kr. (Jobcenteret afholder kursusudgiften, hvis man har ret til 6 ugers jobrettet uddannelse og faget findes på positivlisten)
Pris udenfor AMU-målgruppe: 7081,50 kr.

Målgruppe
Uddannelsen er udviklet til faglærte og tilsvarende målgrupper, der i deres job har brug for kompetencer inden for regulering, instrumentering af procesudstyr, og som har erhvervet sig kursus nr. 44854 Regulering, opsætning af regulatorer eller lignende.

Formål:
Uddannelsen giver deltagerne en grundlæggende teoretisk og praktisk viden om instrumentering og kalibrering af procesteknisk udstyr.

Indhold:
Deltagerne kan selvstændigt udvælge, installere og justere almindeligt forekommende instrumenter i procesanlæg, herunder visende instrumenter, konventionelle transmittere, feltmonterede transmittere (fx HART) og konvertere. Derudover kan deltagerne installere og justere regulatorer, reguleringsventiler m/u stillingsregulator og motorventiler samt foretage konfigurering, parametrering og test af de enkelte instrumenter ud fra relevant dokumentation.

Hold information

Valgte hold
Kursussted Rybners Kursuscenter, Spangsbjerg Møllevej 72, 6700 Esbjerg
Tilmeldingsfrist 8. maj 2019
Startdato 20. maj 2019
Slutdato 28. juni 2019
Varighed 10,0 dage
Deltagerpris 1240,00 kr.
Pris for ledige 7081,50 kr.
Pris udenfor AMU-målgruppe 7081,50 kr.
Undervisningsform Dagundervisning
Undervisningstid 08:00-15:24
Forudsætninger Kendskab til grundlæggende El-lære
Beskrivelse MODUL 1: 20/05 - 24/05 MODUL 2: 24/06 - 28/06
Kontaktperson Helle Vad Christensen
Telefonnr 79134516
Email hvj@rybners.dk
Kviknummer 280560AST19144856
Minimum antal deltagere 12
Maksimum antal deltagere 12
7 ledige pladser