L-AUS, tavle- og installationsarbejde

L-AUS Grundlæggende – for elektrisk uddannede der arbejder på eller nær ved spændingsførende installationer.

Ved arbejde i tavler stiller stærkstrømsbekendtgørelsen krav om at man skal være instrueret mindst en gang om året. Dette kursus henvender sig til elektrisk uddannede (sagkyndige), og afsluttes med praktiske øvelse i afdækning af potentialer, så der kun er et potentiale tilgængelig af gangen.

Indhold

  • Information om farerne ved arbejde på eller i nærheden af spændingsførende installationer
  • De generelle regler for arbejde på eller i nærheden af elektriske installationer
  • Arbejde spændingsløst
  • Arbejde under spænding
  • Arbejde i nærheden af spændingsførende anlæg
  • Værktøj, måleudstyr og beskyttelsesudstyr for arbejde på eller i nærheden af elektriske installationer
  • Førstehjælp i relation til elektriske ulykker
  • Praktisk øvelse i afdækning, så der kun er et potentiale frit af gangen

Kursusbevis Du får et kursusbevis, hvis du har gennemført kurset med tilfredsstillende resultat, og har nået de mål, der er beskrevet i kursusbeskrivelsen.

Fag til kurset:
L-AUS, tavle- og installationsarbejde
Skolefagkode: 44755
Varighed: 1,0 dage
Timer pr dag: 7,4

Deltagerpris: 124,00 kr.
Pris for ledige: 790,00 kr. (Jobcenteret afholder kursusudgiften, hvis man har ret til 6 ugers jobrettet uddannelse og faget findes på positivlisten)
Pris udenfor AMU-målgruppe: 790,00 kr.

Målgruppe
Uddannelsen er udviklet til faglærte og tilsvarende målgrupper, der i deres job har brug for kompetencer inden for L-AUS, tavle- og installationsarbejde.

Formål:
Deltagerne kan udføre (L-AUS) arbejds- og betjeningsopgaver på eller i nærheden af spændingsløse/spændingsførende tavleanlæg og elektriske installationer.

Indhold:
Deltagerne kan selvstændigt udføre (L-AUS) arbejds- og betjeningsopgaver på eller i nærheden af spændingsløse/spændingsførende tavleanlæg, industrianlæg og elektriske installationer. Deltagerne kan ligeledes vurdere de sikkerhedsmæssige aspekter samt anvende, kontrollere og vedligeholde L-AUS-værktøjet korrekt. Deltagerne får indgående kendskab til gældende lovgivning og anvisninger vedrørende arbejde på eller i nærheden af spændingsløse og spændingsførende elektriske installationer. De får ligeledes et grundlæggende kendskab til relevant førstehjælp i relation til L-AUS.

Hold

Rybners Kursuscenter, Spangsbjerg Møllevej 72, 6700 Esbjerg
11. marts 2019 Valgt 11 ledige pladser
26. april 2019 18 ledige pladser

Hold information

Valgte hold
Kursussted Rybners Kursuscenter, Spangsbjerg Møllevej 72, 6700 Esbjerg
Tilmeldingsfrist 25. februar 2019
Startdato 11. marts 2019
Slutdato 11. marts 2019
Varighed 1,0 dage
Deltagerpris 124,00 kr.
Pris for ledige 790,00 kr.
Pris udenfor AMU-målgruppe 790,00 kr.
Undervisningsform Dagundervisning
Undervisningstid 08:00-15:24
Beskrivelse L-AUS, grundlæggende
Kontaktperson Helle Vad Christensen
Telefonnr 79134516
Email hvj@rybners.dk
Kviknummer 280560ALA191447552
Minimum antal deltagere 21
Maksimum antal deltagere 21
11 ledige pladser