El-lære, grundlæggende

Fag til kurset:
Automatiske anlæg, el-lære og relæteknik
Skolefagkode: 44647
Varighed: 5,0 dage
Timer pr dag: 7,4

Deltagerpris: 620,00 kr.
Pris for ledige: 3650,75 kr. (Jobcenteret afholder kursusudgiften, hvis man har ret til 6 ugers jobrettet uddannelse og faget findes på positivlisten)
Pris udenfor AMU-målgruppe: 3650,75 kr.

Målgruppe
Uddannelsen henvender sig til maskinreparatører, der er eller har været beskæftiget i virksomhedens drifts/vedligeholdelsesafdeling, og som skal kunne opbygge og afprøve mindre relæstyringer.

Formål:
Deltageren kan udføre korrekt måling af strøm, spænding og modstand, udvælge komponenter, opbygge og afprøve mindre relæstyringer for start/stop funktioner, tidsrelæer, reversering og gensidig spærring, endvidere kan deltageren montere og afprøve en 3-faset kortslutningsmotor herunder fejlfinde på motoren samt anvende/ajourføre dokumentation.

Indhold:
Deltageren kan udføre korrekt måling af strøm, spænding og modstand med et multimeter samt vurdere de enkelte måleresultater.Deltageren kan udvælge komponenter, opbygge og afprøve mindre relæstyringer for start/stop funktioner, tidsrelæer, reversering og gensidig spærring. Deltageren kan montere og afprøve en 3-faset kortslutningsmotor samt fejlfinde på motoren.Deltageren kan anvende/ajourføre dokumentation efter Dansk Standard i forbindelse med nævnte styringer.
El-introduktion for maskinreparatører, el-lære
Skolefagkode: 44648
Varighed: 5,0 dage
Timer pr dag: 7,4

Deltagerpris: 620,00 kr.
Pris for ledige: 3070,00 kr. (Jobcenteret afholder kursusudgiften, hvis man har ret til 6 ugers jobrettet uddannelse og faget findes på positivlisten)
Pris udenfor AMU-målgruppe: 3070,00 kr.

Målgruppe
Uddannelsen henvender sig til maskinreparatører, der er eller har været beskæftiget i virksomhedens drifts/vedligeholdelsesafdeling og som skal kunne foretage beregninger af strøm, spænding og modstand.

Formål:
Deltageren kender sammenhængen mellem strøm, spænding, modstand og effekt samt kender til forsyningsnet og elektromagnetisme. Deltageren kan udføre relevante målinger/beregninger. Deltageren kan arbejde efter de sikkerheds- og miljømæssige krav, der stilles i forbindelse med el-arbejder. Deltageren kender til anvendelsen af en PLC styring.

Indhold:
Deltageren opnår viden om sammenhængen mellem strøm, spænding, modstand og effekt samt kendskab til forsyningsnet og elektromagnetisme. Deltageren kan udføre relevante målinger med multimeter og kan foretage beregning af de enkelte måleresultater. Endvidere opnår deltageren viden om anvendelsen af kondensatorer og dioder.Deltageren kan anvende de mekaniske endestop og induktive aftastere der forefindes på en PLC styring samt tabeller for dimensionering af mindre motorinstallationer.Deltageren kan arbejde efter de sikkerheds- og miljømæssige krav, der stilles i forbindelse med el-arbejder samt overholde stærkstrømsbekendtgørelsens krav til personlig sikkerhed

Hold

Rybners Kursuscenter, Spangsbjerg Møllevej 72, 6700 Esbjerg
4. marts 2019 Optaget
1. april 2019 Valgt Ledige pladser
6. maj 2019 Ledige pladser
17. juni 2019 Ledige pladser

Hold information

Valgte hold
Kursussted Rybners Kursuscenter, Spangsbjerg Møllevej 72, 6700 Esbjerg
Tilmeldingsfrist 21. marts 2019
Undervisningsform Dagundervisning
Undervisningstid 08:00-15:24
Beskrivelse El-lære - grundlæggende, hvor du vælger imellem et af fagene
Kontaktperson Helle Vad Christensen
Telefonnr 79134516
Email hvj@rybners.dk
Kviknummer 280560AST191el14
Minimum antal deltagere 16
Ledige pladser