El-lære, grundlæggende

Fag til kurset:
Automatiske anlæg 1-1, el-lære og relæteknik
Skolefagkode: 49416
Varighed: 5,0 dage
Timer pr dag: 7,4

Deltagerpris: 620,00 kr.
Pris for ledige: 3650,75 kr. (Jobcenteret afholder kursusudgiften, hvis man har ret til 6 ugers jobrettet uddannelse og faget findes på positivlisten)
Pris udenfor AMU-målgruppe: 3650,75 kr.

Målgruppe
Uddannelsen henvender sig til faglærte automatikteknikere, industriteknikere og smede eller andre med tilsvarende kvalifikationer der har eller ønsker beskæftigelse i virksomheders drifts/vedligeholdelsesafdeling, og som skal kunne udfører vedligeholdelse af automatiske anlæg med elektriske styringer.

Formål:
På uddannelsen lærer du at opbygge og afprøve mindre relæstyringer samt fejlfinde på disse. Du monterer og afprøver en 3-faset kortslutningsmotor samt fejlfinde på motoren. Du anvender/ajourfører dokumentation. Du lærer at foretage målinger med et multimeter

Indhold:
Deltageren kan opbygge og afprøve mindre relæstyringer, udføre målinger af strøm, spænding og modstand på elektriske kredsløb samt tilslutte en trefaset motor og fejlfinde på disse.Det betyder at deltageren:- udvælger komponenter for en relæstyring, opbygge og afprøve mindre relæstyringer for start/stop funktioner, tidsrelæer, reversering og gensidig spærring. - monterer og afprøver en 3-faset kortslutningsmotor samt fejlfinder på motoren.- anvender/ajourfører dokumentation efter gældende standard i forbindelse med nævnte styringer.- udfører korrekt måling af strøm, spænding og modstand med et multimeter samt vurdere de enkelte måleresultater.Deltageren kan i den forbindelse anvende sin opnåede viden om:- sikkerhed ved arbejde med elektriske anlæg
El-introduktion for reparatører 1, el-lære
Skolefagkode: 49399
Varighed: 5,0 dage
Timer pr dag: 7,4

Deltagerpris: 620,00 kr.
Pris for ledige: 3650,75 kr. (Jobcenteret afholder kursusudgiften, hvis man har ret til 6 ugers jobrettet uddannelse og faget findes på positivlisten)
Pris udenfor AMU-målgruppe: 3650,75 kr.

Målgruppe
Uddannelsen henvender sig til faglærte automatikteknikere, industriteknikere og smede eller andre med tilsvarende kvalifikationer der har eller ønsker beskæftigelse i virksomheders drifts/vedligeholdelsesafdeling, og som skal kunne udfører vedligeholdelse af automatiske anlæg med elektriske kredsløb og styringer.

Formål:
På uddannelsen lærer du at foretage beregninger på elektriske DC kredsløb samt udføre målinger af strøm, spænding og modstand med et multimeter. Du lærer noget om magnetiske og hvordan det anvendes i elektromekaniske komponenter som et relæ.

Indhold:
Deltageren kan på elektriske DC kredsløb foretage beregninger, samt udføre måling af strøm, spænding og modstand med et multimeter. Deltageren opnår viden om kondensatorer, dioder, magnetisme og elektromagnetiske komponenter. Deltageren kan opbygge mindre relætekniske grundkoblinger.Det betyder at deltageren:- udfører beregninger på DC kredsløb, hvor der anvendes modstande, dioder og kondensatorer- udfører korrekt måling af strøm, spænding og modstand med et multimeter samt vurdere de enkelte måleresultater.- får kendskab til magnetisme og opbygning af elektromagnetiske komponenter- opbygger mindre relætekniske grundkoblinger- får kendskab til logiske kredsløb i forbindelse med relæ- og PLC styringer- anvender de mekaniske endestop og induktive aftastere der forefindes på en styring- anvender/ajourfører dokumentation efter gældende standard i forbindelse med nævnte styringer.Deltageren kan i den forbindelse anvende sin opnåede viden om:- Sikkerhed ved arbejde med elektriske anlæg
El-introduktion for reparatører 2, relæteknik
Skolefagkode: 49415
Varighed: 5,0 dage
Timer pr dag: 7,4

Deltagerpris: 620,00 kr.
Pris for ledige: 3650,75 kr. (Jobcenteret afholder kursusudgiften, hvis man har ret til 6 ugers jobrettet uddannelse og faget findes på positivlisten)
Pris udenfor AMU-målgruppe: 3650,75 kr.

Målgruppe
Uddannelsen henvender sig til faglærte automatikteknikere, industriteknikere og smede eller andre med tilsvarende kvalifikationer der har eller ønsker beskæftigelse i virksomheders drifts/vedligeholdelsesafdeling, og som skal kunne udfører vedligeholdelse af automatiske anlæg med elektriske relæstyringer. Det anbefales man inden kurset har viden om beregning og målinger på elektriske kredsløb. Denne viden kan opnås igennem kurset El-introduktion for reparatører 1, el-lære.

Formål:
På uddannelsen lærer du at montere, afprøve og idriftsætte en relæstyring i henhold til gældende regler og standarder, tilslutte og fejlfinde på en AC motor. Du får viden omkring el-sikkerhed og dimensionering af en motorinstallation.

Indhold:
Deltageren kan montere, afprøve og idriftsætte en relæstyring i henhold til gældende regler og standarder, tilslutte og fejlfinde på en AC motor.Det betyder at deltageren:- udvælger komponenter, opbygger, afprøver og idriftsætter relætekniske styringer med start/stop funktioner, tidsfunktioner, reversering, gensidig spærring og stjerne/trekant-starter.- monterer og afprøver en 3¬ faset kortslutningsmotor og foretage den korrekte indstilling af motorværn- opbygger, afprøver og idriftsætter motorstartere.- udføre korrekte målinger af omdrejningstal og strømforbrug med tangamperemeter og anvende et isolationsprøveapparat- anvender/ajourfører dokumentation efter gældende standard i forbindelse med nævnte styringer.- Dimensionerer en motorinstallation- Udfører montage iht. regler for elektrisk materiel på maskinerDeltageren kan i den forbindelse anvende sin opnåede viden om:- Sikkerhed ved arbejde med elektriske anlæg

Hold

Rybners Kursuscenter, Spangsbjerg Møllevej 72, 6700 Esbjerg
7. oktober 2019 Valgt Ledige pladser
4. november 2019 Ledige pladser
25. november 2019 Ledige pladser

Hold information

Valgte hold
Kursussted Rybners Kursuscenter, Spangsbjerg Møllevej 72, 6700 Esbjerg
Tilmeldingsfrist 23. september 2019
Undervisningsform Dagundervisning
Undervisningstid 08:00-15:24
Beskrivelse El-lære - grundlæggende, hvor du vælger imellem et af fagene
Kontaktperson Helle Vad Christensen
Telefonnr 79134516
Email hvj@rybners.dk
Kviknummer 280560AST192el41
Minimum antal deltagere 16
Ledige pladser