El-lære, grundlæggende

Fag til kurset:
Automatiske anlæg, el-lære og relæteknik
Skolefagkode: 44647
Varighed: 5,0 dage
Timer pr dag: 7,4

Deltagerpris: 540,00 kr.
Pris for ledige: 3712,25 kr. (Jobcenteret afholder kursusudgiften, hvis du har ret til 6 ugers jobrettet uddannelse i henhold til positiv listen)
Pris udenfor AMU-målgruppe: 3712,25 kr.

Målgruppe
Uddannelsen henvender sig til maskinreparatører, der er eller har været beskæftiget i virksomhedens drifts/vedligeholdelsesafdeling, og som skal kunne opbygge og afprøve mindre relæstyringer.

Formål:
Deltageren kan udføre korrekt måling af strøm, spænding og modstand, udvælge komponenter, opbygge og afprøve mindre relæstyringer for start/stop funktioner, tidsrelæer, reversering og gensidig spærring, endvidere kan deltageren montere og afprøve en 3-faset kortslutningsmotor herunder fejlfinde på motoren samt anvende/ajourføre dokumentation.

Indhold:
Deltageren kan udføre korrekt måling af strøm, spænding og modstand med et multimeter samt vurdere de enkelte måleresultater.Deltageren kan udvælge komponenter, opbygge og afprøve mindre relæstyringer for start/stop funktioner, tidsrelæer, reversering og gensidig spærring. Deltageren kan montere og afprøve en 3-faset kortslutningsmotor samt fejlfinde på motoren.Deltageren kan anvende/ajourføre dokumentation efter Dansk Standard i forbindelse med nævnte styringer.
El-introduktion for maskinreparatører, el-lære
Skolefagkode: 44648
Varighed: 5,0 dage
Timer pr dag: 7,4

Deltagerpris: 540,00 kr.
Pris for ledige: 3147,50 kr. (Jobcenteret afholder kursusudgiften, hvis du har ret til 6 ugers jobrettet uddannelse i henhold til positiv listen)
Pris udenfor AMU-målgruppe: 3147,50 kr.

Målgruppe
Uddannelsen henvender sig til maskinreparatører, der er eller har været beskæftiget i virksomhedens drifts/vedligeholdelsesafdeling og som skal kunne foretage beregninger af strøm, spænding og modstand.

Formål:
Deltageren kender sammenhængen mellem strøm, spænding, modstand og effekt samt kender til forsyningsnet og elektromagnetisme. Deltageren kan udføre relevante målinger/beregninger. Deltageren kan arbejde efter de sikkerheds- og miljømæssige krav, der stilles i forbindelse med el-arbejder. Deltageren kender til anvendelsen af en PLC styring.

Indhold:
Deltageren opnår viden om sammenhængen mellem strøm, spænding, modstand og effekt samt kendskab til forsyningsnet og elektromagnetisme. Deltageren kan udføre relevante målinger med multimeter og kan foretage beregning af de enkelte måleresultater. Endvidere opnår deltageren viden om anvendelsen af kondensatorer og dioder.Deltageren kan anvende de mekaniske endestop og induktive aftastere der forefindes på en PLC styring samt tabeller for dimensionering af mindre motorinstallationer.Deltageren kan arbejde efter de sikkerheds- og miljømæssige krav, der stilles i forbindelse med el-arbejder samt overholde stærkstrømsbekendtgørelsens krav til personlig sikkerhed

Hold

Rybners Kursuscenter, Spangsbjerg Møllevej 72, 6700 Esbjerg
29. januar 2018 Optaget
19. marts 2018 Valgt Ledige pladser
16. april 2018 Ledige pladser
18. juni 2018 Ledige pladser
8. oktober 2018 Ledige pladser
29. oktober 2018 Ledige pladser
10. december 2018 Ledige pladser

Hold information

Valgte hold
Kursussted Rybners Kursuscenter, Spangsbjerg Møllevej 72, 6700 Esbjerg
Tilmeldingsfrist 8. marts 2018
Undervisningsform Dagundervisning
Undervisningstid 08:00-15:24
Beskrivelse El-lære - grundlæggende, hvor du vælger imellem et af fagene
Kontaktperson Julia Bjørnskov
Telefonnr 76133373
Email jbj@rybners.dk
Kviknummer 280560AST118el12
Minimum antal deltagere 16
Ledige pladser