L-AUS ajourføring for el-sagkyndige

Fag til kurset:
L-AUS ajourføring for el-sagkyndige
Skolefagkode: 48205
Varighed: 0,5 dage
Timer pr dag: 3,7

Deltagerpris: 62,00 kr.
Pris for ledige: 563,09 kr. (Jobcenteret afholder kursusudgiften, hvis man har ret til 6 ugers jobrettet uddannelse og faget findes på positivlisten)
Pris udenfor AMU-målgruppe: 563,09 kr.

Målgruppe
Uddannelsen retter sig mod sagkyndige personer med relevant uddannelse eller erfaring der skal udføre L-AUS arbejde og yde førstehjælp i forbindelse med el-ulykker.Uddannelsen kan kun fungere som repetition for deltagere, der har gennemført et L-AUS-kursus for el-sagkyndige.

Formål:
Du kan udføre L-AUS arbejde på tavleanlæg og elektriske installationer.

Indhold:
Deltageren har indgående kendskab til Stærkstrømsbekendtgørelsens indhold vedrørende arbejde på eller i nærheden af spændingsløse og spændingsførende elektriske installationer, baseret på European Standard, Operation of electrical installations (EN50110-1) i henhold til kravet om årlig instruktion.   Deltageren kan vurdere de sikkerhedsmæssige aspekter samt anvende, kontrollere og vedligeholde L-AUS værktøjet korrekt. Deltageren kan med udgangspunkt i ovenstående kompetencer selvstændigt udføre (L-AUS) arbejds- og betjeningsopgaver på eller i nærheden af spændingsløse / spændingsførende tavleanlæg og elektriske installationer.

Hold

Ekstern afholdelse, Depotvej 12, 2630 Taastrup
14. maj 2019 Optaget
Ekstern afholdelse, Sonnesgade 21, 8000 Århus C
17. juni 2019 Optaget
Eksternt, Kvaglundvej 84, 6705 Esbjerg Ø
14. marts 2019 Optaget
Rybners Kursuscenter, Spangsbjerg Møllevej 72, 6700 Esbjerg
5. april 2019 Valgt 18 ledige pladser
13. maj 2019 21 ledige pladser

Hold information

Valgte hold
Kursussted Rybners Kursuscenter, Spangsbjerg Møllevej 72, 6700 Esbjerg
Tilmeldingsfrist 22. marts 2019
Startdato 5. april 2019
Slutdato 5. april 2019
Varighed 0,5 dage
Deltagerpris 62,00 kr.
Pris for ledige 563,09 kr.
Pris udenfor AMU-målgruppe 563,09 kr.
Undervisningsform Dagundervisning
Undervisningstid 08:00-11:45
Forudsætninger Tidligere deltagelse på et L-AUS kursus for el-sagkyndige
Beskrivelse L-AUS ajourføring for el-sagkyndige
Kontaktperson Helle Vad Christensen
Telefonnr 79134516
Email hvj@rybners.dk
Kviknummer 280560ALA191482052
Minimum antal deltagere 21
Maksimum antal deltagere 21
18 ledige pladser