L-AUS ajourføring for el-sagkyndige

Fag til kurset:
L-AUS ajourføring for el-sagkyndige
Skolefagkode: 48205
Varighed: 0,5 dage
Timer pr dag: 3,7

Deltagerpris: 59,00 kr.
Pris for ledige: 578,24 kr. (Jobcenteret afholder kursusudgiften, hvis man har ret til 6 ugers jobrettet uddannelse og faget findes på positivlisten)
Pris udenfor AMU-målgruppe: 578,24 kr.

Målgruppe
Uddannelsen retter sig mod sagkyndige personer med relevant uddannelse eller erfaring der skal udføre L-AUS arbejde og yde førstehjælp i forbindelse med el-ulykker.Uddannelsen kan kun fungere som repetition for deltagere, der har gennemført et L-AUS-kursus for el-sagkyndige.

Formål:
Du kan udføre L-AUS arbejde på tavleanlæg og elektriske installationer.

Indhold:
Deltageren har indgående kendskab til Stærkstrømsbekendtgørelsens indhold vedrørende arbejde på eller i nærheden af spændingsløse og spændingsførende elektriske installationer, baseret på European Standard, Operation of electrical installations (EN50110-1) i henhold til kravet om årlig instruktion.   Deltageren kan vurdere de sikkerhedsmæssige aspekter samt anvende, kontrollere og vedligeholde L-AUS værktøjet korrekt. Deltageren kan med udgangspunkt i ovenstående kompetencer selvstændigt udføre (L-AUS) arbejds- og betjeningsopgaver på eller i nærheden af spændingsløse / spændingsførende tavleanlæg og elektriske installationer.

Hold

Ekstern afholdelse, Depotvej 12, 2630 Taastrup
31. oktober 2018 Optaget
9. januar 2019 Optaget
Ekstern afholdelse, Sonnesgade 21, 8000 Århus C
14. november 2018 Optaget
7. februar 2019 Optaget
Rybners Kursuscenter, Spangsbjerg Møllevej 72, 6700 Esbjerg
26. november 2018 Valgt 17 ledige pladser

Hold information

Valgte hold
Kursussted Rybners Kursuscenter, Spangsbjerg Møllevej 72, 6700 Esbjerg
Tilmeldingsfrist 11. november 2018
Startdato 26. november 2018
Slutdato 26. november 2018
Varighed 0,5 dage
Deltagerpris 59,00 kr.
Pris for ledige 578,24 kr.
Pris udenfor AMU-målgruppe 578,24 kr.
Undervisningsform Dagundervisning
Undervisningstid 08:00-11:45
Forudsætninger Tidligere deltagelse på et L-AUS kursus for el-sagkyndige
Beskrivelse L-AUS ajourføring for el-sagkyndige
Kontaktperson Maja Holden Jørgensen
Telefonnr 7613 3373
Email mhjo@rybners.dk
Kviknummer 280560ALA218482053
Minimum antal deltagere 21
Maksimum antal deltagere 21
17 ledige pladser