PLC sekventiel og analog

Fag til kurset:
PLC analog
Skolefagkode: 40677
Varighed: 3,0 dage
Timer pr dag: 7,4

Deltagerpris: 354,00 kr.
Pris for ledige: 2319,35 kr. (Jobcenteret afholder kursusudgiften, hvis man har ret til 6 ugers jobrettet uddannelse og faget findes på positivlisten)
Pris udenfor AMU-målgruppe: 2319,35 kr.

Målgruppe
Uddannelsen retter sig mod personer med en elektrikeruddannelse eller tilsvarende kompetencer, der i deres job har brug for kompetencer inden for analog PLC-styring.Det anbefales, at deltagerne har gennemført kurserne: PLC Grundlæggende og PLC Sekventiel eller besidder tilsvarende kvalifikationer.

Formål:
Styringerne bliver mere og mere komplekse og større. Analogteknik er ofte brugt i en kompleks styring, Derfor er det vigtig, at kunne installere, programmere og idriftsætte styringer med analogsignaler. EMC er samtidig en vigtig del af kurset. Her ses på korrekt montage og oplægning af signalkabler og stærkstrømskabler.

Indhold:
Deltageren kan konfigurere og teste en PLC's analoge ind- og udgangsmoduler og forbinde dem med forskellige typer transmittere og aktuatorer, f.eks. propotionalventiler, motorstyringer. Deltageren har kendskab til EMC problematikker og EMC korrekt montage af en PLC. Deltageren kan programmere, konfigurere og teste analoge ind- og udgange i en PLC på et automatisk anlæg, samt programmere analoge ind- og udgangssignaler i PLC'ens matematiske funktionsblokke. Deltageren har kendskab til signaltilpasning og skalering af analoge signaler.
PLC sekventiel
Skolefagkode: 42494
Varighed: 3,0 dage
Timer pr dag: 7,4

Deltagerpris: 354,00 kr.
Pris for ledige: 2319,35 kr. (Jobcenteret afholder kursusudgiften, hvis man har ret til 6 ugers jobrettet uddannelse og faget findes på positivlisten)
Pris udenfor AMU-målgruppe: 2319,35 kr.

Målgruppe
Uddannelsen retter sig mod personer med en elektrikeruddannelse eller tilsvarende kompetencer, der i deres job har brug for kompetencer inden for sekventiel PLC-styring.Det anbefales, at deltagerne har gennemført kurserne: PLC Grundlæggende eller besidder tilsvarende kvalifikationer.

Formål:
Styringerne bliver mere og mere komplekse og større. Det vil sige, for at kunne fejlfinde på styringer er det vigtigt, at strukturere selve styringen. Der er struktur i en sekvensstyring, derfor betyder det meget, at personer der skal arbejder med styringer har forståelse for denne type styring. På dette kursus får du viden om sekvensteknik i henhold til IEC 848 normen.

Indhold:
Deltageren kan selvstændigt installere, konfigurere og programmere en PLC til brug i er automatisk anlæg, samt fejlfinde ud fra sekvensopbyggede PLC programmer. Deltageren kan udarbejde en programstruktur samt PLC-dokumentation i henhold til IEC60848 normen.

Hold

Rybners Kursuscenter, Spangsbjerg Møllevej 72, 6700 Esbjerg
17. december 2018 Valgt Ledige pladser
14. januar 2019 Ledige pladser
5. marts 2019 Ledige pladser
27. maj 2019 Ledige pladser

Hold information

Valgte hold
Kursussted Rybners Kursuscenter, Spangsbjerg Møllevej 72, 6700 Esbjerg
Tilmeldingsfrist 3. december 2018
Undervisningstid 08:00-15:24
Beskrivelse PLC sekventiel og analog
Kontaktperson Julia Bjørnskov
Telefonnr 79134464
Email jbj@rybners.dk
Kviknummer 280560AST218plcan5
Minimum antal deltagere 14
Ledige pladser