Procesregulering, reguleringssløjfer

Fag til kurset:
Procesregulering, avancerede reguleringssløjfer
Skolefagkode: 47918
Varighed: 3,0 dage
Timer pr dag: 7,4

Deltagerpris: 324,00 kr.
Pris for ledige: 2115,80 kr. (Jobcenteret afholder kursusudgiften, hvis man har ret til 6 ugers jobrettet uddannelse og faget findes på positivlisten)
Pris udenfor AMU-målgruppe: 2115,80 kr.

Målgruppe
Uddannelsen retter sig mod personer med en elektrikeruddannelse eller tilsvarende kompetencer, der i deres job har brug for kompetencer inden for avanceret regulering.

Formål:
Deltagerne kan opbygge, indregulere og idriftsætte avancerede reguleringssløjfer.

Indhold:
Deltagerne kan opbygge reguleringssløjfer og kan redegøre for avancerede reguleringssløjfer samt redegøre for det fysiske grundlag for temperatur og flow. Deltagerne kan redegøre for komponenterne i målekredsen og kan redegøre for måleområder, sløjfemodstand, kompensation for ledningsmodstand, herunder toleder, treleder og fireleder forbindelsesmåder. Deltagerne kan afprøve og idriftsætte de enkelte komponenter, herunder også SMART instrumenter, der indgår i den samlede reguleringssløjfe og kan efter idriftsætte og kalibrere de handleorganer, der anvendes på processen.
Procesregulering, enkle reguleringssløjfer
Skolefagkode: 47917
Varighed: 3,0 dage
Timer pr dag: 7,4

Deltagerpris: 324,00 kr.
Pris for ledige: 2115,80 kr. (Jobcenteret afholder kursusudgiften, hvis man har ret til 6 ugers jobrettet uddannelse og faget findes på positivlisten)
Pris udenfor AMU-målgruppe: 2115,80 kr.

Målgruppe
Uddannelsen retter sig mod personer med en elektriker-uddannelse eller tilsvarende kompetencer,der i deres job har brug for kompetencer inden for enkle reguleringssløjfer.

Formål:
Deltagerne kan opbygge, indregulere og idriftsætte enkle reguleringssløjfer.

Indhold:
Deltageren kan efter anvisning opbygge enkle reguleringssløjfer og kan redegøre for det fysiske grundlag for tryk og niveau. Deltageren kan efter anvisning indregulere og optimere en enkel reguleringssløjfe indeholdende en PID regulator og kan dokumentere indsvingningsforløbet via det registrerende udstyr. Deltageren kan afprøve og idriftsætte de enkelte komponenter, herunder også SMART-instrumenter, der indgår i den samlede reguleringssløjfe og kan efter anvisning idriftsætte og kalibrere de handleorganer, der anvendes på processen.

Hold information

Valgte hold
Kursussted Rybners Kursuscenter, Spangsbjerg Møllevej 72, 6700 Esbjerg
Undervisningstid 08:00-15:24
Beskrivelse Procesregulering, reguleringssløjfer
Kontaktperson Maja Holden Jørgensen
Telefonnr 7613 3373
Email mhjo@rybners.dk
Minimum antal deltagere 14
Status Optaget