Motor og frekvensformer

Fag til kurset:
Motorer og frekvensomformer
Skolefagkode: 47983
Varighed: 4,0 dage
Timer pr dag: 7,4

Deltagerpris: 496,00 kr.
Pris for ledige: 2964,60 kr. (Jobcenteret afholder kursusudgiften, hvis man har ret til 6 ugers jobrettet uddannelse og faget findes på positivlisten)
Pris udenfor AMU-målgruppe: 2964,60 kr.

Målgruppe
Uddannelsen retter sig mod personer med en elektriker-uddannelse eller tilsvarende kompetencer, der i deres job har brug for kompetencer inden for elmotorer og frekvensomformere

Formål:
Kurset giver en grundlæggende forståelse af elmotorers opbygning og tilslutning, samt grundlæggende forståelse for frekvensomformeres opbygning, anvendelse og tilslutning.

Indhold:
Deltageren kan installere, indkøre og fejlfinde på motorer i industrien og kender de lovmæssige forhold ved installation af motorer på maskiner. Deltageren kan selvstændigt installere, idriftsætte, parametrere, optimere og fejlfinde på frekvensomformere i åbne og lukkede sløjfer.Deltageren kan endvidere vejlede kunder i valg og anvendelse af motorer samt anvende relevant måleudstyr i forbindelse med idriftsættelse, fejlretning og optimering af motorer på maskiner samt frekvensomformere. Endelig kan deltageren udføre en korrekt EMC-installation.

Hold information

Valgte hold
Kursussted Rybners Kursuscenter, Spangsbjerg Møllevej 72, 6700 Esbjerg
Varighed 4,0 dage
Deltagerpris 496,00 kr.
Pris for ledige 2964,60 kr.
Pris udenfor AMU-målgruppe 2964,60 kr.
Undervisningsform Dagundervisning
Undervisningstid 08:00-15:24
Beskrivelse Motor og frekvensformer
Kontaktperson Helle Vad Christensen
Telefonnr 79134516
Email hvj@rybners.dk
Minimum antal deltagere 16
Maksimum antal deltagere 16
Status Kontakt skolen