PLC og pneumatik, åbent værksted

Fag til kurset:
Automatiske anlæg, pneumatik fejlfinding
Skolefagkode: 44650
Varighed: 5,0 dage
Timer pr dag: 7,4

Deltagerpris: 620,00 kr.
Pris for ledige: 3650,75 kr. (Jobcenteret afholder kursusudgiften, hvis man har ret til 6 ugers jobrettet uddannelse og faget findes på positivlisten)
Pris udenfor AMU-målgruppe: 3650,75 kr.

Målgruppe
Uddannelsen henvender sig til maskinreparatører, der er eller har været beskæftiget i virksomhedens drifts/vedligeholdelsesafdeling og som skal kunne vedligeholde automatisk anlæg med pneumatiske styringer.

Formål:
Deltageren kan opbygge, afprøve og idriftsætte pneumatiske styringer, anvende/ajourføre dokumentation i form af koblingsskemaer efter Dansk Standard samt funktionsdiagrammer, samt anvende principperne for metodisk fejlfinding på automatiske maskiner og anlæg, der indeholder relæ, pneumatiske eller hydrauliske styringer.

Indhold:
Deltageren kan opbygge, afprøve og idriftsætte pneumatiske styringer, hvor der anvendes luftbehandlingsenhed, retnings-, mængderegulerings- og trykreguleringsventiler samt flere cylindre med spærrende signaler og tidsfunktioner idet der anvendes/ajourføres dokumentation, koblingsskemaer og funktionsdiagrammer efter Dansk Standard.Deltageren kan med relevant måleudstyr, anvende principperne for metodisk fejlfinding på automatiske maskiner og anlæg indeholdende relæ, pneumatiske eller hydrauliske styringer, og kan foretage udskiftning af defekte moduler/komponenter.
Fejlfinding på pneumatiske anlæg
Skolefagkode: 47502
Varighed: 3,0 dage
Timer pr dag: 7,4

Deltagerpris: 372,00 kr.
Pris for ledige: 2278,45 kr. (Jobcenteret afholder kursusudgiften, hvis man har ret til 6 ugers jobrettet uddannelse og faget findes på positivlisten)
Pris udenfor AMU-målgruppe: 2278,45 kr.

Målgruppe
Uddannelsen er udviklet til faglærte og tilsvarende målgrupper, der i deres job har brug for kompetencer inden for maskinanlæg, fejlfinding på pneumatiske anlæg. Det er en fordel at have en elteknisk baggrund.

Formål:
Deltageren kan selvstændigt fejlfinde, reparere og optimere et trykluftsanlæg med både pneumatiske og el - pneumatiske styringer samt foretage idriftsætning. Deltageren kan ligeledes anvende og vedligeholde dokumentation.

Indhold:
  Deltagerne kan selvstændigt fejlfinde, reparere og optimere et trykluftsanlæg med både pneumatiske og el - pneumatiske styringer samt foretage idriftsætning. Deltageren kan ligeledes anvende og vedligeholde dokumentation.  
Installation af pneumatiske komponenter
Skolefagkode: 47501
Varighed: 2,0 dage
Timer pr dag: 7,4

Deltagerpris: 248,00 kr.
Pris for ledige: 1592,30 kr. (Jobcenteret afholder kursusudgiften, hvis man har ret til 6 ugers jobrettet uddannelse og faget findes på positivlisten)
Pris udenfor AMU-målgruppe: 1592,30 kr.

Målgruppe
Uddannelsen er udviklet til faglærte og tilsvarende målgrupper, der i deres job har brug for kompetencer inden for maskinanlæg, installation af pneumatiske komponenter. Det er en fordel at have en elteknisk baggrund.

Formål:
Deltagerne kan selvstændigt opbygge, dimensionere, vedligeholde og optimere enkle pneumatiske anlæg. Deltageren kan ligeledes opbygge pneumatiske styringer.

Indhold:
Deltagerne kan selvstændigt opbygge, dimensionere, vedligeholde og optimere enkle og almindeligt forekommende pneumatiske anlæg.Deltageren kan ligeledes opbygge pneumatiske styringer, indeholdende spærrende impulser suppleret med nødvendige tids- og hastighedsmæssige funktioner og gruppestyringer. Deltagerne har kendskab til ventilers og cylindres anatomi og virkemåde samt kendskab til de sikkerhedsmæssige problemstillinger der er ved arbejde på eller nær ved pneumatiske anlæg.
PLC introduktion, automatiske maskiner og anlæg
Skolefagkode: 44637
Varighed: 5,0 dage
Timer pr dag: 7,4

Deltagerpris: 620,00 kr.
Pris for ledige: 3650,75 kr. (Jobcenteret afholder kursusudgiften, hvis man har ret til 6 ugers jobrettet uddannelse og faget findes på positivlisten)
Pris udenfor AMU-målgruppe: 3650,75 kr.

Målgruppe
Uddannelsen henvender sig til maskinreparatører, der er eller har været beskæftiget i virksomhedens drifts/vedligeholdelsesafdeling og som skal kunne montere og idriftsætte mindre PLC styrede anlæg og foretage programmering af en PLC styring.

Formål:
Deltageren kan programmere logiske grundkoblinger, timer og tællerfunktioner i en PLC, herunder gemme, hente og arkivere PLC programmer korrekt. Deltageren kender til anvendelsesområderne for en PLC og kan beskrive funktionen for de enkelte blokke. Deltageren kan montere og idriftsætte et mindre PLC styret anlæg.

Indhold:
Deltageren kender til anvendelsesområder for en PLC sammenholdt med andre styringstekniker, og kan beskrive funktionen for de enkelte blokke, programmeringssproget, scantider, I/O statusregistre og digitale ind/udgange.Deltageren kan ved anvendelse af en PC foretage programmering af logiske grundkoblinger, timer og tællerfunktioner på en PLC, og kan hente og arkivere PLC programmer korrekt. Deltageren kan foretage konvertering af mindre nøgleskemaer og logikdiagrammer til et PLC program. Deltageren opnår viden om grundsymbolernes koblinger i serie, parallel og slutte/bryde funktioner.Deltageren kan montere, idriftsætte og afprøve et mindre PLC styret anlæg og kan dokumentere et PLC program i henhold til IEC 61131-3.

Hold information

Valgte hold
Kursussted Rybners, Spangsbjerg Møllevej 72, 6700 Esbjerg
Garantikursus Garantikursus - garanteres gennemført
Undervisningsform Dagundervisning
Undervisningstid 08:00-15:24
Forudsætninger Ved deltagelse på PLC Introduktion, er kendskab til grundlæggende El-lære en forudsætning.
Beskrivelse Åbent værksted, hvor du vælger imellem PLC introduktion eller grundlæggende pneumatik
Kontaktperson Helle Vad Christensen
Telefonnr 79134516
Email hvj@rybners.dk
Minimum antal deltagere 14
Maksimum antal deltagere 0
Status Optaget