FVU og ordblindeundervisning


Rybners udbyder nu også Forberedende Voksenundervisning (FVU) og ordblindeundervisning

Er der en medarbejder i din virksomhed, som har behov for at kunne læse, skrive eller regne bedre og måske tage en 9. eller 10. klasses eksamen? Så kan FVU være det første skridt på vejen.

Fra FVU til faglært

På FVU får din medarbejder nye færdigheder, som vedkommende kan bruge på sit arbejde eller, hvis den ansatte for eksempel vil begynde på en erhvervsuddannelse.

- En af fordelene ved at tage FVU på Rybners er, at kursisterne fra dag et kommer ind i et særligt tværfagligt miljø – en håndværker-kultur, da de går på samme skole som erhvervsuddannelserne. Og på FVU får kursisterne en introduktion til erhvervsuddannelserne. Desuden har vi også muligheden for at kombinere FVU med vores andre kursusaktiviteter herunder AMU-kurser, fortæller teamkoordinator og underviser Jørgen Thyrsting.

Ordblindeundervisning

På Rybners udbyder vi nu også ordblindeundervisning. Undervisningen retter sig blandt andet mod dem, der gerne vil begynde på en erhvervsuddannelse men mangler at få karakteren 2 i dansk og matematik i 9. eller 10. klasse, som er kravet for at kunne begynde på en erhvervsuddannelse.

- Vi har længe haft specialpædagogisk støtte til ordblinde. Den ny undervisning retter sig mod dem, der gerne vil forsætte deres udvikling og prøve at tage en erhvervsuddannelse – Måske har de allerede en adgangsgivende eksamen, men mangler det sidste for at være helt klar, siger teamkoordinator og underviser Jørgen Thyrsting.

Fakta:

Opstart: Vi opretter hold løbende. Der er højst seks elever på holdene med ordblindeundervisning.

Antal timer: Hvert kursus er på 40 – 60 timer.

Økonomi: Undervisningen er gratis for kursisten. Der er mulighed for at søge om SVU (Statens Voksenuddannelsesstøtte) – Der ydes kursusgodtgørelse efter loven om SVU, hvilket svarer til 80 procent af højeste dagpengesats, som er 3396,- kr. pr. uge.

Kontakt: Teamkoordinator og underviser Jørgen Thyrsting, mobil: 20 43 13 52 eller jt@rybners.dk

Kurser