Projektledelse

I projektledelse tager vi afsæt i den enkelte virksomheds ønsker og behov, og går i dybden med projektformen. Vi sætter
særligt fokus på samarbejdet i projektet og projektlederens rolle i relation til de aktiviteter, der skal gennemføres internt i
virksomheden og eksternt i forhold til interessenter.
Hvordan får projektlederen projektgruppen til at fungere i forhold til de mål, der er sat for projektet. Og hvordan medvirker projektlederen til at sikre den nødvendige fremdrift i projektet?

Interesseret eller spørgsmål?
Kontakt virksomhedskonsulent Thomas Christiansen, telefon 7613 3360 eller mobil 6114 5499.

Hold information

Valgte hold
Startdato 1. januar 2017
Slutdato 31. december 2017
Maksimum antal deltagere 16
16 ledige pladser