Recertificering Fjernvarme

Fag til kurset:
Recertificering Fjernvarme
Skolefagkode: 46818
Varighed: 3,0 dage
Timer pr dag: 7,4

Deltagerpris: 366,00 kr.
Pris for ledige: 2148,00 kr. (Jobcenteret afholder kursusudgiften, hvis man har ret til 6 ugers jobrettet uddannelse og faget findes på positivlisten)
Pris udenfor AMU-målgruppe: 2148,00 kr.

Målgruppe
Uddannelsen retter sig mod faglærte vvs¿ere, der i deres job har brug for at opdatere deres FJR-certifikat under FJR-ordningen

Formål:
Recertificering inden for FJR-ordningen.

Indhold:
Deltageren kan efter opdateringen selvstændigt udføre eftersyn, kontrol og service på fjernvarmeinstallationer i parcelhuse og mindre ejendomme i overensstemmelse med Dansk Fjernvarmes Vejledninger, og særlige tekniske bestemmelser for lokale fjernvarmeværker samt FJR-ordningens generelle tekniske regelsæt og bestemmelser.   Uddannelsen afsluttes med en prøve, der gennemføres efter FJR-udvalgets bestemmelser. Hvis prøven er gennemført med tilfredsstillende resultat, udsteder uddannelsesinstitutionen et uddannelsesbevis, som ved henvendelse til FJR-sekretariatet kan ombyttes med et FJR-certifikat

Hold information

Valgte hold
Kursussted EUC Vest, Spangsbjerg Møllevej 72, 6700 Esbjerg
Varighed 3,0 dage
Deltagerpris 366,00 kr.
Tillæg Censorgebyr kr. 1000,00
Pris for ledige 2148,00 kr.
Pris udenfor AMU-målgruppe 2148,00 kr.
Undervisningsform Dagundervisning
Undervisningstid 08:00-15:25
Beskrivelse Recertificering Fjernvarme
Kontaktperson Helle Iversen
Telefonnr 79134587
Email hi@eucvest.dk
Minimum antal deltagere 10
Maksimum antal deltagere 16
Status Kontakt skolen