Momenttilspænding af bolte, OLF 118 recert.

Momenttilspænd/efterspænd af bolte, offshore og vindmøller - OLF 118 recertificering

Varighed:
1 dag
Mødetid fra kl. 8.00 - 15.30


Indhold:
Har du tidligere deltaget på Rybners boltspændingskursus med en varighed på 3 dage, men har brug for en opdatering af kurset samt en recertificering af det norske OLF 118 certifikat, kan du deltage på dette kursus.

På kurset repeteres teorien omkring hydraulisk boltspænding. Kurset indeholder sikkerhed omkring arbejdet med boltspænding, arbejdstilladelser, jobbeskrivelse og korrekt materialevalg. Betydningen af at bruge den rette smøring. Tjek af dit værktøj inklusiv kalibrering, stropper, pakninger og slanger med mere.
Du får repeteret forberedelse, planlægning, udførelse og dokumentation af arbejdet med boltspænding på installationer, hvortil der kræves dokumentation af arbejdet, og det involverede personales faglige kvalifikationer.
Installationer kan være højtryks- og hydrocarbonførende (olie/gas) processystemer, vindmøller, motorer m.m.

Kurset afsluttes med en online OLF 118 test.

Kursets indhold følger alle retningslinjer i den norske vejledning "Flensearbeid OLF 118".


Pris:

Kursuspris 1050 kr.
OLF 118 certifikat 950 kr.
Total pris: 2000 kr. ekskl. moms.

Antal deltagere:
Min. 6 og max. 12 deltagere


Forudsætninger:
Det er en forudsætning at du tidligere har gennemført kurset Momenttilspænd/efterspænd at bolte, offhore og vindmøller med en varighed på 3 dage.

Kontaktperson Maja Holden Jørgensen mhjo@rybners.dk tlf. 7613 3373

Hold information

Valgte hold
Startdato 1. november 2017
Slutdato 1. november 2017
Maksimum antal deltagere 12
12 ledige pladser