Hydraulik, grundlæggende

Fag til kurset:
Automatiske anlæg, hydraulik og fejlfinding
Skolefagkode: 44651
Varighed: 5,0 dage
Timer pr dag: 7,4

Deltagerpris: 620,00 kr.
Pris for ledige: 3650,75 kr. (Jobcenteret afholder kursusudgiften, hvis man har ret til 6 ugers jobrettet uddannelse og faget findes på positivlisten)
Pris udenfor AMU-målgruppe: 3650,75 kr.

Målgruppe
Uddannelsen henvender sig til maskinreparatører, der er eller har været beskæftiget i virksomhedens drifts/vedligeholdelsesafdeling og som skal kunne vedligeholde hydrauliske anlæg.

Formål:
Deltageren kan udvælge komponenter samt opbygge og idriftsætte et hydraulisk anlæg, hvor der anvendes retnings- tryk- og strømreguleringsventiler, cylindre og motorer, fejlfinde/fejlrette til komponentniveau, herunder anvende/ajourføre dokumentation i form samt ved hjælp af beregning, diagrammer og nomogrammer foretage indregulering af hydrauliske anlæg.

Indhold:
Deltageren kan opbygge og idriftsætte et hydraulisk anlæg, med eksempelvis retnings- tryk- og strømreguleringsventiler, cylindre og motorer, herunder anvende dokumentation udformet i henhold til Dansk Standard (DS).Deltageren kan fejlfinde/fejlrette til komponentniveau samt anvende og ajourføre den tilhørende dokumentation i form af koblingsskemaer samt datablade.Deltageren kan ved hjælp af beregninger, diagrammer og nomogrammer foretage indregulering af hydrauliske anlæg, med vægt på dimensionering og montering af rør, slanger og fittings, endvidere kan deltageren assistere ved valg af korrekt olie for et hydraulisk anlæg.
Montage/idriftsætning af hydrailiksys., offshore
Skolefagkode: 45711
Varighed: 5,0 dage
Timer pr dag: 7,4

Deltagerpris: 620,00 kr.
Pris for ledige: 4533,50 kr. (Jobcenteret afholder kursusudgiften, hvis man har ret til 6 ugers jobrettet uddannelse og faget findes på positivlisten)
Pris udenfor AMU-målgruppe: 4533,50 kr.

Målgruppe
Uddannelsen henvender sig til offshore personel, der er eller har været beskæftiget med drifts/vedligeholdelse og som skal kunne deltage i den daglige drift/vedligeholdelse af hydrauliske anlæg.

Formål:
Deltageren kan udvælge, montere og idriftsætte hydrauliske komponenter så som retningsventiler, strømreguleringsventiler, trykbegrænsningsventiler, trykreduktionsventiler, cylindre og motorer. Endvidere kan deltageren læse og fremstille mindre diagrammer. Deltageren kan redegøre for hydrauliske pumpe og motorer med fast deplacement. Deltagerne har kendskab til korrekt montage af rør, slanger og fittings på et hydraulisk anlæg Deltageren kan redegøre for viskositet, additiver og viskositetsindeks på olier.

Indhold:
Deltageren kan under hensyntagen til sikkerhedskrav for offshore montere og idriftsætte hydrauliske komponenter så som retningsventiler, strømreguleringsventiler, trykbegrænsningsventiler, trykreduktionsventiler, cylindre og motorer. Deltageren opnår viden om hydrauliske pumper og motorer med fast deplacement og kan udføre pumpetest samt beregning af pumpekapacitet og virkningsgrad. Endvidere kan deltageren læse og fremstille diagrammer for mindre hydrauliske anlæg i henhold til Dansk Standard. Deltageren kan under hensyntagen til sikkerhedskrav for offshore ved hjælp af diagrammer, nomogrammer og dokumentation, dimensionere og montere rør, slanger og fittings korrekt på et hydraulisk anlæg, samt anvende dokumentation iht. Dansk Standard. Deltageren opnår viden om viskositet, additiver og viskositetsindeks og kan assistere ved valg af hydraulikolie samt anvise korrekt opbevaring af olier Endvidere kender deltageren til filtres betydning i et hydraulisk anlæg og kan foretage udskiftningen af relevante filtre.

Hold

Rybners Kursuscenter, Spangsbjerg Møllevej 72, 6700 Esbjerg
25. februar 2019 Optaget
25. marts 2019 Valgt Ledige pladser
17. juni 2019 Ledige pladser

Hold information

Valgte hold
Kursussted Rybners Kursuscenter, Spangsbjerg Møllevej 72, 6700 Esbjerg
Garantikursus Garantikursus - garanteres gennemført
Tilmeldingsfrist 13. marts 2019
Undervisningsform Dagundervisning
Undervisningstid 08:00-15:24
Beskrivelse Grundlæggende hydraulik værksted. Der kan vælges imellem AMU fag 44651 eller 45711
Kontaktperson Helle Vad Christensen
Telefonnr 79134516
Email hvj@rybners.dk
Kviknummer 280560AST191hydg13
Minimum antal deltagere 10
Ledige pladser