Momentilspænding af bolte, EN 1591-4

Spænding af flanger og flangesamlinger iht. DS/EN 1591-4:2013

Kurset kvalificerer personer til udførelse af boltede samlinger i trykbærende systemer til kritisk drift jf. standarden DS/EN 1591-4:2013.

I Norge har Statoil pr. 1. januar 2016 indført DS/EN 1591-4 og kræver at underleverandører er forpligtiget til at kvalificere medarbejderne efter denne standard. Er du leverandør af manpower til den norske offshore industri, vil du derfor alt andet lige møde kravet om at medarbejderne har gennemført kurset iht. standarden. 

Kurset supplerer boltspændingskurset jf. den norske retningslinje OLF 118. Kurset kan ligeledes anvendes i vindsrektoren.

På kurset får du teoretiske oplæg og praktisk træning i vores værksteder.

Indhold

 • HSE, risikoanalyse og sikker job analyse

 • Praktiske færdigheder til at udføre bolt-momenttilspænding og efterspænding

 • Anvend momentnøgler samt hydraulisk vride- og strækværktøj

 • Mærkning af bolte og møtrikker

 • Korrekte pakninger, bolte og smøremidler. Det er afgørende for at undgå ulykker og tab af værdier på anlæg under tryk

 • Brug manualer og udvælge de rigtige momenter ved tilspænding

 • Bliv fortrolig med hydraulisk drejningsmoment og valg af disse, kend sikkerhedsforskrifter, inspicer og udfør daglig vedligehold

 • Hydraulisk drejningsmoment og sikkerhedsforskrifter

 • Inspektion og dagligt vedligehold af tilspændingsværktøjer

 • Forberedelse, planlægning, udførelse og dokumentation af arbejdet med boltspænding.

Kurset opfylder betingelserne i DS/EN 1591-4:2013 jf. de angivne matricer:

 • Tabel 1 – Grundlæggende niveau  

 • Tabel 2 – Hydraulisk trækbespænding

 • Tabel 3 – Hydraulisk boltspænding

 • Tabel 7 – Kompakte flanger  

 • Tabel 8 – Clamp forbindelser

 • Tabel 9 – Specielle forbindelser/flanger 

 

Varighed

4 dage

Pris

Kr. 8000 ekskl. moms pr. deltager 

Antal deltagere

Max. 8 personer

Afsluttende eksamen

Kurset afsluttes på fjerde dag med en teoretisk og en praktisk eksamen. En censor vil varetage eksaminationen.  

Certifikatets gyldighed

Certifikatet er gyldigt i 5 år, og recertificeringen skal gennemføres inden certifikatet udløber. 

Du skal dog være opmærksom på at en certificeret medarbejder ikke må have afbrudt at arbejde med boltede forbindelser på mere end 6 mdr. iht. DS/EN 1591-4:2013.

Hvis eksamen ikke bestås

Hvis du ikke består eksamen, må du gennemføre et nyt kursus.

Hvis du har Rybners boltspændingskursus med OLF 118 certifikat

Hvis du har Rybners boltspændingskursus med OLF 118 certifikat kan du gennemføre recertificeringen iht. EN 1591-4 inden 4 år.

Kontakt
Maja Holden Jørgensen
mhjo@rybners.dk
7613 3373


Hold

Holdliste
25. juni 2018 Valgt 8 ledige pladser
9. august 2018 8 ledige pladser
22. november 2018 8 ledige pladser

Hold information

Valgte hold
Startdato 25. juni 2018
Slutdato 28. juni 2018
Maksimum antal deltagere 8
8 ledige pladser