Momenttilspænd/efterspænd af bolte, Off Vindmøller

Fag til kurset:
Momenttilspænd/efterspænd af bolte, Off Vindmøller
Skolefagkode: 46589
Varighed: 3,0 dage
Timer pr dag: 7,4

Deltagerpris: 324,00 kr.
Pris for ledige: 1885,80 kr. (Jobcenteret afholder kursusudgiften, hvis du har ret til 6 ugers jobrettet uddannelse i henhold til positiv listen)
Pris udenfor AMU-målgruppe: 1885,80 kr.

Målgruppe
Uddannelsen henvender sig til personer, som har beskæftigelse inden for montage, drift og vedlige-hold af Offshore Vindmøller.

Formål:
Deltageren har viden om sikkerhed/færdigheder mht. bolt momenttilspænding og efterspænding samt brug af tilspændingsværktøj. Deltageren kender mærkning af bolte/møtrikker, kan bruge ma-nualer, vælge tilspændingsværktøjer/momenter, er fortrolig med hydraulisk drejningsmoment og sikkerhedsforskrifter for tilspændingsværktøj og kan inspicere/udføre daglig vedligehold af dette.

Indhold:
Deltageren har, efter teoretisk og praktisk træning, viden med hensyn til sikkerhed og færdigheder i udførelse af bolt momenttilspænding og efterspænding på Offshore vindmøller, med anvendelse af tilspændingsværktøjer, som momentnøgler, hydraulisk vride- og strækværktøj. Deltageren har viden om mærkning af bolte og møtrikker. Deltageren kan anvende manualer og udvælge de rigtige mo-menter ved tilspænding. Deltageren er fortrolig med hydraulisk drejningsmoment og valg af til-spændingsværktøjer. Deltageren kender sikkerhedsforskrifter for anvendelse af tilspændingsværktø-jer. Deltageren kan inspicere og udføre daglig vedligehold på tilspændingsværktøjer.

Hold

Rybners Kursuscenter, Spangsbjerg Møllevej 72, 6700 Esbjerg
20. november 2017 Valgt 15 ledige pladser
22. januar 2018 16 ledige pladser
4. april 2018 16 ledige pladser
11. juni 2018 16 ledige pladser

Hold information

Valgte hold
Kursussted Rybners Kursuscenter, Spangsbjerg Møllevej 72, 6700 Esbjerg
Tilmeldingsfrist 9. november 2017
Startdato 20. november 2017
Slutdato 22. november 2017
Varighed 3,0 dage
Deltagerpris 324,00 kr.
Pris for ledige 1885,80 kr.
Pris udenfor AMU-målgruppe 1885,80 kr.
Undervisningsform Dagundervisning
Undervisningstid 08:00-15:24
Beskrivelse Momenttilspænding/efterspænding af bolte. Efter gennemført kursus har du mulighed for at få et norsk certifikat ved at tilmelde dig en norsk test. Denne test er udviklet i henhold til vejledningerne for Norsk olje & gass OLF 118. Test med certifikat koster 950 kr. ekskl. moms. Ved tilmelding til kurset, skal du give besked, hvis du ønsker det norske certifikat.
Kontaktperson Maja Holden Jørgensen
Telefonnr 76133373
Email mhjo@rybners.dk
Kviknummer 280560AST217bo47
Minimum antal deltagere 16
Maksimum antal deltagere 16
15 ledige pladser