Momenttilspænding af bolte, EN 1591-4 recert.

Spænding af flanger og flangesamlinger iht. DS/EN 1591-4:2013 - recertificering

Kurset kvalificerer personer til udførelse af boltede samlinger i trykbærende systemer til kritisk drift jf. standarden DS/EN 1591-4:2013.

I Norge har Statoil pr. 1. januar 2016 indført DS/EN 1591-4 og kræver at underleverandører er forpligtiget til at kvalificere medarbejderne efter denne standard. Er du leverandør af manpower til den norske offshore industri, vil du derfor alt andet lige møde kravet om at medarbejderne har gennemført kurset iht. standarden. 

Kurset erstatter boltspændingskurset jf. den norske retningslinje OLF 118. 

Indhold

På kursets aflægges der teoretisk og praktisk prøve iht. DS/EN 1591-4. Ekstern censor vil varetage eksaminationen.  

Kurset opfylder betingelserne i DS/EN 1591-4:2013 jf. de angivne matricer:

  • Tabel 1 – Grundlæggende niveau  

  • Tabel 2 – Hydraulisk tension spænding

  • Tabel 3 – Hydraulisk boltspænding

  • Tabel 7 – Kompakte flanger  

  • Tabel 8 – Clamp forbindelser

  • Tabel 9 – Specielle forbindelser/flanger 

Målgruppe

Medarbejdere, som skal recertificeres, skal de seneste 5 år have arbejdet med boltspænding - afbrudt af en pause på maks. 6 mdr iht. EN 1591-4:2013

Varighed

1 dag

Pris

Kr. 2800 ekskl. moms pr. deltager 

Antal deltagere

Max. 8 personer

Certifikatets gyldighed

Certifikatet er gyldigt i 5 år, og recertificeringen skal gennemføres inden certifikatet udløber. 

Hvis eksamen ikke bestås

Hvis du ikke består eksamen må du gennemføre et nyt kursus.

Hvis du har Rybners boltspændingskursus med OLF 118 certifikat

Hvis du har Rybners boltspændingskursus med OLF 118 certifikat kan du gennemføre recertificeringen iht. DS/EN 1591-4 inden 4 år.

Hold

Holdliste
5. marts 2018 Valgt 8 ledige pladser
7. maj 2018 8 ledige pladser

Hold information

Valgte hold
Startdato 5. marts 2018
Slutdato 5. marts 2018
Maksimum antal deltagere 8
8 ledige pladser