Momenttilspænd/efterspænd af bolte, Off Vindmøller

Fag til kurset:
Momenttilspænd/efterspænd af bolte, Off Vindmøller
Skolefagkode: 46589
Varighed: 3,0 dage
Timer pr dag: 7,4

Deltagerpris: 354,00 kr.
Pris for ledige: 2319,35 kr. (Jobcenteret afholder kursusudgiften, hvis man har ret til 6 ugers jobrettet uddannelse og faget findes på positivlisten)
Pris udenfor AMU-målgruppe: 2319,35 kr.

Målgruppe
Uddannelsen henvender sig til personer, som har beskæftigelse inden for montage, drift og vedlige-hold af Offshore Vindmøller.

Formål:
Deltageren har viden om sikkerhed/færdigheder mht. bolt momenttilspænding og efterspænding samt brug af tilspændingsværktøj. Deltageren kender mærkning af bolte/møtrikker, kan bruge ma-nualer, vælge tilspændingsværktøjer/momenter, er fortrolig med hydraulisk drejningsmoment og sikkerhedsforskrifter for tilspændingsværktøj og kan inspicere/udføre daglig vedligehold af dette.

Indhold:
Deltageren har, efter teoretisk og praktisk træning, viden med hensyn til sikkerhed og færdigheder i udførelse af bolt momenttilspænding og efterspænding på Offshore vindmøller, med anvendelse af tilspændingsværktøjer, som momentnøgler, hydraulisk vride- og strækværktøj. Deltageren har viden om mærkning af bolte og møtrikker. Deltageren kan anvende manualer og udvælge de rigtige mo-menter ved tilspænding. Deltageren er fortrolig med hydraulisk drejningsmoment og valg af til-spændingsværktøjer. Deltageren kender sikkerhedsforskrifter for anvendelse af tilspændingsværktø-jer. Deltageren kan inspicere og udføre daglig vedligehold på tilspændingsværktøjer.

Hold

Rybners Kursuscenter, Spangsbjerg Møllevej 72, 6700 Esbjerg
28. november 2018 Valgt Optaget
5. december 2018 Kontakt skolen
10. december 2018 Optaget
17. december 2018 Optaget

Hold information

Valgte hold
Kursussted Rybners Kursuscenter, Spangsbjerg Møllevej 72, 6700 Esbjerg
Startdato 28. november 2018
Slutdato 30. november 2018
Varighed 3,0 dage
Deltagerpris 354,00 kr.
Pris for ledige 2319,35 kr.
Pris udenfor AMU-målgruppe 2319,35 kr.
Undervisningsform Dagundervisning
Undervisningstid 08:00-15:24
Beskrivelse Momenttilspænding/efterspænding af bolte. Ved tilmelding til kurset, skal du give besked, hvis du ønsker det norske certifikat.
Kontaktperson Julia Bjørnskov
Telefonnr 79134464
Email jbj@rybners.dk
Kviknummer 280560AST218bosem1
Minimum antal deltagere 8
Maksimum antal deltagere 11
Status Optaget