Hydraulikteknik offshore kraner drift/vedligehold

Hydraulikteknik offshore kraner drift/vedligehold

Lær at lave serviceeftersyn, og forebyg fejl på hydrauliske systemer.

Lær at tjekke de hydrauliske systemer på offshore kraner. Lær at bruge egnet måleudstyr m.v til at forestå driften, samt reparere og vedligeholde komplette styringer. Du kender efter kurset også til overvågningssystemer mv., og du kan fejlfinde på elektriske kredsløb. Du kan foretage serviceeftersyn, udbedre fejl på større skibs- og offshore hydrauliske systemer. Tag kurset, og udfør dit serviceeftersyn i tide.

Lær om: Hydrauliske systemer på offshore kraner med LS proportional hydraulik åbne og lukkede systemer, drift, reparation og vedligeholdelse. El og hydrauliske styringer, pumpe og motorstyring. At forestå drift, reparere og vedligeholde komplette styringer, med egnet måleudstyr og dokumentation. Kende til elektroniske overvågningssystemer, afprøve de enkelte komponenter og fejlfinde på el kredsløb. Serviceeftersyn offshore kraner.

Fag til kurset:
Hydraulikteknik offshore kraner, drift/vedligeh.
Skolefagkode: 45716
Varighed: 5,0 dage
Timer pr dag: 7,4

Deltagerpris: 590,00 kr.
Pris for ledige: 4607,00 kr. (Jobcenteret afholder kursusudgiften, hvis man har ret til 6 ugers jobrettet uddannelse og faget findes på positivlisten)
Pris udenfor AMU-målgruppe: 4607,00 kr.

Målgruppe
Uddannelsen henvender sig til offshore personel eller personer med tilknytning offshore med arbejdsopgaver inden for drift, reparation, og vedligeholdelse af offshore kraner.

Formål:
Efter gennemført uddannelse kan deltagerne forestå drift, reparation, og vedligeholdelse på offshore kraner med avancerede el/hydrauliske systemer.

Indhold:
Deltageren kan ud fra kendskab til hydrauliske systemer på offshore kraner med LS proportional hydraulik åbne og lukkede systemer, forestå drift, reparation, og vedligeholdelse på disse systemtyper og kan med kendskab til el og hydrauliske styringer, som benyttes i forbindelse med hydrauliske styringer, pumpe og motorstyring forestå drift, reparation, og vedligeholdelse på komplette styringer under anvendelse af egnet måleudstyr og dokumentation. Deltageren kan med kendskab til el og elektroniske overvågningssystemer, afprøve de enkelte komponenter og fejlfinde på de komplette el kredsløb og ved hjælp af dokumentationsmateriale, testudstyr, og måleudstyr foretage fejlsøgning og fejlretning på komplette elektroniske, hydrauliske og mekaniske systemer på offshore kraner.

Hold information

Valgte hold
Kursussted Rybners, Spangsbjerg Møllevej 72, 6700 Esbjerg
Varighed 5,0 dage
Deltagerpris 590,00 kr.
Pris for ledige 4607,00 kr. -
Pris udenfor AMU-målgruppe 4607,00 kr.
Undervisningsform Dagundervisning
Undervisningstid 08:00-15:24
Forudsætninger Godt kendskab til hydraulik på videregående niveau, eller deltagelse på forudgående kurser (skolefag 45711 og 45712)
Beskrivelse Hydraulikteknik offshore kraner drift/vedligehold
Kontaktperson Julia Bjørnskov
Telefonnr 79134464
Email jbj@rybners.dk
Minimum antal deltagere 12
Maksimum antal deltagere 12
Status Kontakt skolen