Momenttilspænd/efterspænd af bolte, Off Vindmøller - Mulighed for tilkøb af EN 1591-4


Ved tilkøb kontakt: Jette Henriksen, tlf. 7913 4584 eller jehe@rybners.dk


Mulighed for tilkøb af Norsk EN1591-4 certifikat, på 4. dagen af AMU-kurset.
Har du gennemført AMU-kurset, eller skal deltage på AMU-kurset i denne periode, har du mulighed for attilkøbe EN 1591-4 certifikatet, som kan tages på 4 dagen - (AMU-kurset, har en varighed på 3 dage) 4. dagen ikke en del af AMU-kurset og der kan derfor ikke søges om VEU-godtgørelse denne dag.

Denne test er udviklet i henhold til vejledningerne for Norsk olje & gass.

Test med certifikat koster kr. 2800,- ekskl. moms.

Kurset kvalificerer personer til udførelse af boltede samlinger i trykbærende systemer til kritisk drift jf. standarden DS/EN 1591-4:2013. I Norge har statoil pr. 1. Januar 2016 indført DS/EN 1591-4 og kræver at underleverandører er firpligtiget til at kvalificere medarbejderne efter denne standard.

Kurser inden for boltspændingoffshore følger alle norske retningslinjer i de norske vejledninger "OLF 118".

Indhold:

 • Lær om sikkerhed
 • Få praktiske færdigheder til at udføre bolt-momenttilspænding og efterspænding
 • Anvend momentnøgler, hydraulisk vride- og strækværktøj
 • Mærkning af bolte og møtrikker
 • Brug manualer og udvælge de rigtige momenter ved tilspænding
 • Tilspændingsværktøjer: Bliv fortrolig med hydraulisk drejningsmoment og valg af disse, kend desuden sikkerhedsforskrifter, inspicer og udfør daglig vedligehold

Kurset opfylder betingelserne i DS/EN 1591-4:2013 jf. de angivne matricer:

 • Table 1 - Foundation level
 • Table 2 - Hydraulic tension tightening
 • Table 3 - Hydraulic torque tightening
 • Table 6 - Perssonel with work-based learning
 • Table 7 - Compact flangers
 • Table 8 - Clamp connectors
 • Table 9 - Special connectors/flanges


Indholdet på AMU-delen af kurset - Momenttilspænd/efterspænd af bolte, Off Vindmøller:


Hold information