PLC og pneumatik, åbent værksted

Fag til kurset:
PLC-systemer - opbygning og installation
Skolefagkode: 49023
Varighed: 3,0 dage
Timer pr dag: 7,4

Deltagerpris: 378,00 kr.
Pris for ledige: 2312,15 kr. (Jobcenteret afholder kursusudgiften, hvis man har ret til 6 ugers jobrettet uddannelse og faget findes på positivlisten)
Pris udenfor AMU-målgruppe: 2312,15 kr.

Målgruppe
Uddannelsen retter sig mod personer med en elektrikeruddannelse eller lignende kompetencer, der i deres job har brug for kompetencer inden for PLC.

Formål:
Efter kurset kan deltageren installere, idriftsætte og programmere mindre anlæg med PLC-systemer.Søgeord: PLC, PLC-systemer, PLC-anlæg, programmering, programmeringssprog, følere, dokumentation

Indhold:
Efter kurset kan deltageren installere, idriftsætte og programmere mindre anlæg med PLC-systemer. Det betyder: Deltageren installerer og indstiller sensorer og aktuatorer, fx nærhedsfølere og signalgivere og kan fejlfinde på disse samt udvælge erstatningskomponenter ved at bruge tilhørende dokumentation. Deltageren har kendskab til PLC-systemers anvendelsesområder (Programmable Logic Controller), deres blokvise opbygning og virkemåde samt programmeringssprog. Deltageren installerer, idriftsætter og programmerer mindre anlæg, der indeholder PLC-styringer. Deltageren foretager programændringer i eksisterende styringsanlæg og kan programmere PLC-systemers grundinstruktionssæt på bitniveau. Deltageren fortråder små kontrolsystemer.  Deltageren gennemfører simple programmerbare styringer, bestående af logiske funktioner. Deltageren anvender diagramformer, parameterlister og anden dokumentation på PLC- systemer, herunder DS 61131/1-3.
Pneumatiske anlæg - installation og fejlfinding
Skolefagkode: 49027
Varighed: 5,0 dage
Timer pr dag: 7,4

Deltagerpris: 630,00 kr.
Pris for ledige: 3700,25 kr. (Jobcenteret afholder kursusudgiften, hvis man har ret til 6 ugers jobrettet uddannelse og faget findes på positivlisten)
Pris udenfor AMU-målgruppe: 3700,25 kr.

Målgruppe
Uddannelsen retter sig mod personer med en elektrikeruddannelse eller lignende kompetencer, der i deres job har brug for kompetencer inden for pneumatiske anlæg.

Formål:
Efter kurset kan deltageren installere komponenter og fejlfinde på pneumatiske anlæg.Søgeord: Pneumatiske anlæg, pneumatiske komponenter, trykluftsanlæg, pneumatiske styringer, fejlfinding

Indhold:
Efter kurset kan deltageren installere komponenter og fejlfinde på pneumatiske anlæg. Det betyder:I forbindelse med installation af pneumatiske anlæg betyder det:Deltagerne kender opbygning og virkemåde af ventiler og cylindre og har viden om de sikkerhedsmæssige problemstillinger, der kan opstå ved at arbejde på eller nær ved pneumatiske anlæg.Deltageren dimensionerer enkle og almindeligt forekommende pneumatiske anlæg. Deltageren opbygger et pneumatisk anlæg, vedligeholder det og optimerer anlægget. Derudover opbygger deltageren pneumatiske styringer. Styringerne indeholder impulser suppleret med funktioner for tid, hastighed og gruppestyringer.I forbindelse med feljfinding på pneumatiske anlæg betyder det:Deltageren fejlfinder, reparerer og optimerer på trykluftsanlæg med pneumatiske og med el-pneumatiske styringer. Derefter sætter deltageren anlægget i drift. Deltageren anvender og opdaterer dokumentation af eksisterende anlæg.

Hold information

Valgte hold
Kursussted Rybners Kursuscenter, Spangsbjerg Møllevej 72, 6700 Esbjerg
Undervisningsform Dagundervisning
Undervisningstid 08:00-15:24
Forudsætninger Ved deltagelse på PLC, er kendskab til grundlæggende El-lære en forudsætning.
Beskrivelse Åbent værksted, hvor du vælger imellem PLC eller pneumatik fag KURSET FINDER STED 9. - 13. MARTS 2020
Kontaktperson Helle Vad Christensen
Telefonnr 79134516
Email hvj@rybners.dk
Minimum antal deltagere 14
Status Optaget