Arbejde på eller nær spænding - ajourf. & 1.hjælp

OBS! Dette er det nye L-AUS kursus!

Fag til kurset:
Arbejde på eller nær spænding - ajourf. & 1.hjælp
Skolefagkode: 48567
Varighed: 1,0 dage
Timer pr dag: 7,4

Deltagerpris: 126,00 kr.
Pris for ledige: 924,05 kr. (Jobcenteret afholder kursusudgiften, hvis man har ret til 6 ugers jobrettet uddannelse og faget findes på positivlisten)
Pris udenfor AMU-målgruppe: 924,05 kr.

Målgruppe
Uddannelsen retter sig mod personer med en elektrikeruddannelse eller lignende kompetencer, der i deres job har brug for at arbejde på installationer under spænding. Gennemgangen af teorien er ajourførende, så det forudsættes, at man har gennemført "Arbejde på eller nær spænding - introduktion" eller har tilsvarende kompetencer.

Formål:
Deltageren lærer at vurdere de sikkerhedsmæssige aspekter i arbejde under spænding, samt hvor regler og retningslinjer kan findes. Yderligere læres der om førstehjælp ved el-ulykker.

Indhold:
Deltageren - har kendskab til regler og retningslinjer i Bekendtgørelsen om sikkerhed for udførelse og drift af elektriske installationer, bek. 1082 (Installationsbekendtgørelsen). - har kendskab til European Standard, Drift af elektriske installationer og elektriske anlæg (DS/EN 50110-1) vedrørende arbejde på elektriske installationer og anlæg. - kan anvende denne viden til at arbejde sikkert på elektriske installationer og anlæg (lavspænding og ekstra lav spænding (ELV)) samt vurdere risiko for stød og forbrænding, herunder også kortslutningsniveau. - kan vælge værnemidler, måleinstrumenter og værktøjer, der er egnede til at udføre arbejde på spændingsførende elektriske installationer og anlæg (lavspænding og ELV). - kan udføre livreddende førstehjælp samt førstehjælp ved forbrændinger i relation til DS/EN 50110-1. - har kendskab til brandbekæmpelse ved brand i elektriske installationer i relation til DS/EN 50110-1.

Hold

Ekstern afholdelse, Finsensgade 35, 6700 Esbjerg
26. maj 2020 Optaget
28. maj 2020 Optaget
Rybners Kursuscenter, Spangsbjerg Møllevej 72, 6700 Esbjerg
4. maj 2020 Valgt 18 ledige pladser

Hold information

Valgte hold
Kursussted Rybners Kursuscenter, Spangsbjerg Møllevej 72, 6700 Esbjerg
Tilmeldingsfrist 20. april 2020
Startdato 4. maj 2020
Slutdato 4. maj 2020
Varighed 1,0 dage
Deltagerpris 126,00 kr.
Pris for ledige 924,05 kr.
Pris udenfor AMU-målgruppe 924,05 kr.
Undervisningsform Dagundervisning
Undervisningstid 08:00-15:24
Beskrivelse Arbejde på eller nær spænding - ajourf. & 1.hjælp
Kontaktperson Helle Vad Christensen
Telefonnr 7913 4516
Email hvj@rybners.dk
Kviknummer 280560ALA201485674
Minimum antal deltagere 16
Maksimum antal deltagere 18
18 ledige pladser