Arbejdsmiljø

Fag til kurset:
Arbejdsmiljø 1 i faglærte og ufaglærte job
Skolefagkode: 48049
Varighed: 2,0 dage
Timer pr dag: 7,4

Deltagerpris: 376,00 kr.
Pris for ledige: 1116,10 kr. (Jobcenteret afholder kursusudgiften, hvis man har ret til 6 ugers jobrettet uddannelse og faget findes på positivlisten)
Pris udenfor AMU-målgruppe: 1116,10 kr.

Målgruppe
Uddannelsen er udviklet til ufaglærte og faglærte medarbejdere i større eller mindre virksomheder, der arbejder inden for de jobområder, hvor der tilbydes AMU-uddannelser.

Formål:
Efter uddannelsen kan deltageren medvirke aktivt til udvikling af et sikkert og sundt fysisk og psykisk arbejdsmiljø ifm. fx APV, årlig arbejdsmiljødrøftelse, arbejdsmiljørundering mv. og i det daglige arbejde med arbejdsmiljø.

Indhold:
Deltageren kan medvirke til udvikling af et sikkert og sundt fysisk og psykisk arbejdsmiljø inden for eget jobområde på baggrund af viden om risikofaktorer.Deltageren kan bidrage med forslag til at fremme et godt arbejdsmiljø fx i forbindelse med APV, årlig arbejdsmiljødrøftelse, arbejdsmiljørundering mv.Deltageren kan indhente og anvende informationer, fx interne politikker og retningslinjer på arbejdspladsen, relevant lovgivning, vejledninger og materiale fra fx Arbejdstilsynet og Branchearbejdsmiljørådene.

Hold information

Valgte hold
Kursussted Fjernundervisning, Spangsbjerg Møllevej 72, 6700 Esbjerg
Varighed 2,0 dage
Deltagerpris 376,00 kr.
Pris for ledige 1116,10 kr.
Pris udenfor AMU-målgruppe 1116,10 kr.
Undervisningsform Fjernundervisning
Undervisningstid 08:15-15:39
Beskrivelse Arbejdsmiljø
Kontaktperson Maja Holden Jørgensen
Telefonnr 76133373
Email mhjo@rybners.dk
Minimum antal deltagere 15
Maksimum antal deltagere 20
Status Kontakt skolen