Brandforanstaltning ved gnistproducerende værktøj

Ønskes DBI bevis, skal dette bestilles ved tilmelding, ved henvendelse til kursussekretæren.

Prisen for DBI beviset er kr.150,- ekskl. moms

Fag til kurset:
Brandforanstaltninger v. gnistproducerende værktøj
Skolefagkode: 45141
Varighed: 1,0 dage
Timer pr dag: 7,4

Deltagerpris: 124,00 kr.
Pris for ledige: 1033,60 kr. (Jobcenteret afholder kursusudgiften, hvis man har ret til 6 ugers jobrettet uddannelse og faget findes på positivlisten)
Pris udenfor AMU-målgruppe: 1033,60 kr.

Målgruppe
Faglærte og ufaglærte bygningsarbejdere.

Formål:
Deltageren kan udføre varmt arbejde med gnistproducerende værktøj brandteknisk korrekt samt vurdere de mulige farer og de sikkerhedsforanstaltninger, der skal tages ved udførelse af varmt arbejde. Der kan efter bestået kursus udstedes certifikat hos DBI (Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut), der dækker i hele norden. Flere forsikringsselskaber kræver, at håndværkere, der arbejder med gnistproducerende værktøj, har et certifikat på kurset fra DBI (Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut). Der kan udstedes certifikat hos DBI, hvis faglæreren, der gennemfører AMU-kurset, har et gyldigt instruktørcertifikat hos DBI.

Indhold:
Deltageren kan:- Vurdere sikkerhedsforanstaltninger og de mulige farer ved udførelse af bygningsopgaver med maskiner og værktøj, der afgiver gnister eller varme, og som kan medføre brand på arbejdsstedet.- Udføre varmt arbejde med gnistproducerende værktøj brandteknisk korrekt, som fx. skærebrændere, vinkelsliber, loddeværktøj eller varmluftpistol.- Træffe de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger før og under arbejdets udførelse.- Foretage indretning af arbejdspladsen, der tilgodeser brandsikkerheden. - Udføre de brandtekniske regler som gælder ved arbejdes afslutning.- Foretage brandslukning på arbejdspladsen.

Hold information

Valgte hold
Kursussted Rybners, Storstrømsvej 39, 6715 Esbjerg N
Varighed 1,0 dage
Deltagerpris 124,00 kr.
Pris for ledige 1033,60 kr. -
Pris udenfor AMU-målgruppe 1033,60 kr.
Undervisningsform Dagundervisning
Undervisningstid 08:15-15:39
Beskrivelse Brandforanstaltninger v. gnistproducerende værktøj Ønskes DBI bevis, skal dette bestilles ved tilmelding, ved henvendelse til kursussekretæren. Prisen for DBI beviset er kr.150,- ekskl. moms
Kontaktperson Jette Henriksen
Telefonnr 7913 4584
Email jehe@rybners.dk
Minimum antal deltagere 12
Maksimum antal deltagere 12
Status Kontakt skolen