Egenkontrol af svejsearbejde og svejseprocedurer

  • Egenkontrol af svejsearbejde og svejseprocedurer
  • Dygtiggør dig i dit arbejde som smed eller svejser.
  • Styrk dig i dit arbejde med WPS'er.
  • Minimer dobbeltarbejde, spar tid og begræns fejlproduktion.
  • Bliv bedre til at kvalitetsbedømme dit svejsearbejde - visuelt og ved anvendelse af måleredskaber.
  • Sæt 3 dage af sammen med andre nysgerrige svejsere og smede.
Fag til kurset:
Egenkontrol af svejsearbejde og svejseprocedurer
Skolefagkode: 48446
Varighed: 3,0 dage
Timer pr dag: 7,4

Deltagerpris: 372,00 kr.
Pris for ledige: 3394,30 kr. (Jobcenteret afholder kursusudgiften, hvis man har ret til 6 ugers jobrettet uddannelse og faget findes på positivlisten)
Pris udenfor AMU-målgruppe: 3394,30 kr.

Målgruppe
Uddannelsen henvender sig til faglærte smede og svejsere og andre med tilsvarende kvalifikationer, der har erfaring med svejsning af konstruktioner og anlæg, der skal overholde et mindstekrav ud fra gældende standarder og som skal udføres ud fra en godkendt svejseprocedure (WPS). Jævnfør Arbejdstilsynets bekendtgørelse om arbejdsmiljøfaglige uddannelser kræver deltagelse i kurset, at deltagerne har uddannelsesbevis fra uddannelsen 44530 Arbejdsmiljø og sikkerhed, svejsning/termisk.

Formål:
Deltageren lærer gennem teori og praksis at vurdere egne svejsninger ud fra de gældende standarder for vurdering af svejsninger, samt at anvende og forstå svejseprocedurer til udførelsen af arbejdet.

Indhold:
Deltageren kan udføre egenkontrol af svejsninger, samt bidrage til at vurdere svejste konstruktioner og det færdige produkt i produktionen.   Deltageren kan vurdere svejsefejl iht. DS/EN ISO 6520-1, samt karaktersætte svejsninger iht. DS/EN ISO 5817 og DS/EN ISO 10042 ud fra de krav, der er sat til de svejste konstruktioner.   Deltageren har indsigt i de metoder, der anvendes til visuel kontrol af svejsninger i sort stål, rustfrit stål og aluminium.   Deltageren kan anvende et bredt udsnit af måleværktøjer til brug for egenkontrol af svejsninger.   Deltageren har viden omkring svejseprocedurer, herunder hvorfor det er vigtigt de anvendes, samt hvorfor der skal tilknyttes WPS til en given svejseopgave.

Hold information

Valgte hold
Kursussted Rybners, Storstrømsvej 39, 6715 Esbjerg N
Varighed 3,0 dage
Deltagerpris 372,00 kr.
Pris for ledige 3394,30 kr. -
Pris udenfor AMU-målgruppe 3394,30 kr.
Undervisningsform Dagundervisning
Undervisningstid 08:00-15:24
Beskrivelse Egenkontrol af svejsearbejde og svejseprocedurer * Dygtiggør dig i dit arbejde som smed eller svejser. * Styrk dig i dit arbejde med WPS'er. * Minimer dobbeltarbejde, spar tid og begræns fejlproduktion. * Bliv bedre til at kvalitetsbedømme dit svejsearbejde - visuelt og ved anvendelse af måleredskaber. * Sæt 3 dage af sammen med andre nysgerrige svejsere og smede.
Kontaktperson Julie R.B. Veirup
Telefonnr 79134485
Email jrb@rybners.dk
Minimum antal deltagere 10
Maksimum antal deltagere 16
Status Kontakt skolen