Hotel og Restauration


Fastholdelse og opkvalificeringsforløb til Hotel og Restaurationsbranchen

Faglig online opkvalificering - hjemmefra 
I et samarbejde mellem 3F, HORESTA og Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering udbyder Rybners Kursuscenter et 30 dages online kursus for ufaglærte og faglærte i Service, Turisme, Hotel og Restaurationsbranchen. Virksomheder med overenskomst har mulighed for at få op til 100% dækket af medarbejdernes lønudgifter.

Al undervisning foregår online hjemme hos deltagerne.
For at kunne deltage skal du have adgang til internettet og have en e-mail adresse.

Kurset opkvalificerer dig både inden for de personlige kompetencer gennem salg, service og kundebetjening kombineret med faglige emner.

Klik her for at se brochure for forløbet

Kurser